Aktuális cikkek

táblázatok

1. táblázat – Eltérő ökológiai fekvésű gyepek optimálisan alkalmazható gyepalkotó fajai – Forrás: SZEMÁN (2003), SZEMÁN (2006)

2. táblázat – Gyepalkotó fűfajok csoportosítása gyepgazdálkodási jellemzők szerint
(Gy= magja gyűjtendő környező gyepekről,
K= magja kereskedelmi forgalomban kapható) – Forrás: SZEMÁN (2003), IZSÁKI-LÁZÁR (2004)

Hozzászólás a cikkhez