Pályázatok
Még pályázhatunk – ezekre figyelünk most
2023. May 31.
Jelenleg három nyitott pályázatot ajánl a gazdálkodók és agrárvállalkozók figyelmébe a szaktárca: a minőségrendszerekhez történő csatlakozáshoz; a vízgazdálkodás és öntörzés témakörében; és tanyafejlesztésre.

A mezőgazdasági termelők 2023. március 1. és 2023. augusztus 31. között ismét pályázhatnak az európai uniós és a nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozás kapcsán támogatásra.

Az Agrárminisztérium a felhívás keretében azon mezőgazdasági termelőket támogatja, akik termékeiket a különböző minőségrendszerek előírásainak megfelelően állítják elő és legfeljebb öt éve részt vesznek az adott rendszerben, vagy most kívánnak csatlakozni valamely minőségrendszerhez. Az egyes minőségrendszernek megfelelő termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő más, hasonló termékek, az ebből fakadó többletkiadást hivatott kompenzálni a felhívás által nyújtott támogatás.

Ilyen minőségrendszerek közé tartoznak az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásában bejegyzett, oltalom alatt álló elnevezések, így a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (például: a Hajós-Baja vagy Csopak bor, a Szentesi paprika, az Alföldi kamillavirágzat, a Kecskeméti barackpálinka) és a hagyományos különleges termékek (például a rögös túró), ezen kívül pedig a nemzeti minőségrendszerek (Kiváló Minőségű Élelmiszer) és a különböző önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsító rendszerek.

Az oltalomra jogosult földrajzi árujelzők aktuális listája itt érhető el: https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok

A tavalyi évben, azonos névvel lezárult felhíváshoz képest újdonság, hogy immár az ökológiai termelésben részt vevők is benyújthatnak támogatási kérelmet. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás teljes összege termelőnként maximum 5.000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet öt éves időtartamra. A Vidékfejlesztési Program keretéből meghirdetett pályázati felhívás részletei a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon ismerhetők meg.

*

Meghosszabbította az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett két sikeres pályázati felhívását. „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” és „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című pályázatokra 2023. október 1-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket.

A minisztérium - a szélsőséges időjárási viszonyok, a csapadék egyenetlen eloszlása, és a tavalyi súlyos aszályhelyzet miatt - továbbra is kiemelt területként kezeli az öntözéses gazdálkodás fejlesztését. A beruházási pályázati kiírás - továbbra is egyebek mellett - tározóterek, új vízkivételei művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez biztosít támogatási forrást a gazdák számára. Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című felhívás keretében pedig a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére és az új öntözési beruházások előkészítésére lehet pályázni.

A két pályázati lehetőség alapján a termelők együttesen már 50 milliárd forintot meghaladó támogatásban részesültek, a jövőben pedig a KAP stratégiai terv keretei között lehet majd támogatást igényelni öntözésfejlesztésre, amelynek révén további 70 milliárd forintot tervez a szaktárca a területre fordítani.

A kormány célja, hogy az öntözött területek mértéke folyamatosan növekedjen, mert alapvetően öntözéses körülmények között lehet biztonságos termelést folytatni.

A pályázati felhívások részletei megtalálhatóak a www.palyazat.gov.hu honlapon.

*

Az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című, rendkívül sikeres pályázati felhívását ismét meghosszabbította, ezáltal a támogatási kérelmek benyújtására 2023. október 1-ig van lehetőség.

Nagy István agárminiszter szerint az Agrárminisztérium elkötelezett a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése, valamint az épített infrastrukturális eszközök kisléptékű fejlesztése iránt. A tanyákon élő természetes személyek az eddigi maximális 6,2 millió forint helyett immáron maximálisan 7,8 millió forint támogatásban részesülhetnek. Ezzel párhuzamosan emelkedett az egyes tevékenységek megvalósítására fordítható összeg is: a háztartási léptékű szennyvízkezelést, tisztítást-, ivóvízellátást végző rendszerek, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer esetében maximum 6 millió forint támogatás igényelhető a jövőben.

Szigetüzemű rendszerek kiépítése esetében a 6 millió forintos korlát nem értelmezendő, a támogatási összeg elérheti a 7,8 millió forintot is.

A pályázati konstrukciónak köszönhetően már 3.636 kérelem kapcsán összesen 14,61 milliárd forint támogatást ítéltek meg. A Kormány határozott célja, hogy a jövőben is, folyamatosan lehetőséget biztosítson az elszigetelten, a tanyákon élők és gazdálkodók életminőségének és helyzetének javítására.

A pályázati felhívások részletei megtalálhatóak a www.palyazat.gov.hu honlapon.


Berek-VízGB-TradeMagyar PékségForest PowerHotel Hunor - törölhetőNRG Services Kft. 07.29.Pályázat Európa 08.01.Mizse-PlastMEVA-HUAgroforte GrainDPMG Zrt.Nanosegment 09.08.Erforg-AimMed-PlastIsterraNektárplastOtis Bt.Charlie HűtőDigitasModinvestBorda Gépipari Kft.Cad-ServerAboszol 08.01.Kovács ImreMagyar Kukorica Klub banner - törölhetőSizolev 07.25.IlinoxLévay Stúdió
PRINT LAPOK