Növény
Szőlőültetvények szerkezetátalakítása
2023. September 03.
Módosult a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet, amely alapján a borszőlő-termelők novemberben ismét egyéni tervet nyújthatnak be a támogatással elvégezni kívánt szerkezetátalakítási tevékenységeikre.

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása az egyik legfontosabb borpiacszervezési intézkedés, amelynek segítségével az EU csatlakozás óta a hazai borszőlőültetvények több, mint fele újult meg és ezzel hozzájárult a magyar szőlőtermesztés minőségének javulásához – olvastuk a NAK tájékoztatójában.

A rendelet értelmében 2023. november 2. és 30. között lehet benyújtani az egyéni terveket, kizárólag elektronikus úton. A benyújtás feltételeiről a Kincstár külön közleményt tesz közzé. A határidőben benyújtott egyéni terveket a Kincstár a benyújtást követő év március 31. napjáig bírálja el.

Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelem az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be április 1. és július 1. között a Kincstár honlapján közzétett külön közleményben foglaltaknak megfelelően.

Támogatható tevékenységek:

  • a fajtaváltás
  • az ültetvény áttelepítése
  • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.

A támogatás összege és intenzitása
A Kincstár az egyéni terveket 50 millió EUR összeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

A támogatás a végrehajtott tevékenység költségeihez való hozzájárulásból, valamint fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés esetén a bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból áll.

2023/2024 borpiaci évben a támogatás mértéke a Rendelet 1. mellékletében meghatározott költségátalányok és kompenzáció

a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik,
b) 60%-a, ha az intézkedéssel érintett terület nem világörökségi területen fekszik, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervének megfelel
c) 50%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

A támogatási összegeket intézkedésenként és elvégzett műveletenként részletesen a Rendelet 4-6. melléklete tartalmazza. A támogatott hektáronkénti költségátalány mértéke a végrehajtott műveletektől, a tőszámtól, a felhasznált szaporítóanyag típusától, az ültetvény lejtésétől, termesztéstechnológiától függően kb. 5000-16 000 EUR/ha támogatási összeg között alakul.

A jelenlegi rendeletmódosítás rendezi az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott egyéni tervek esetét. A jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését az őstermelők családi gazdaságának egyéni tervben megjelölt bármely tagja teljesítheti.

Módosultak továbbá a jóváhagyott egyéni terv módosításának feltételei. Akkor szükséges bejelenteni a módosítást, ha a jóváhagyott egyéni tervhez képest változik

a) a műveletek végrehajtásának borpiaci éve,
b) a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa,
c) a kialakítani kívánt művelésmód vagy
d) az alkalmazott sor- és tőtávolság olyan módon, hogy a változtatásból eredő hektáronkénti tőszám az egyéni tervben jóváhagyott és a Rendelet 2. mellékletében meghatározott minimális hektáronkénti tőszámokhoz tartozó pontértékek változását eredményezi.

A támogatás igénylése, illetve a kifizetési kérelem benyújtása a 2025. október 15-ig teljes mértékben végrehajtott tevékenységek esetében lehetséges. Új elem, hogy a kifizetési kérelemhez a tevékenységek számláinak és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát is be kell nyújtani.

Az egyéni tervek benyújtásával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

A támogatási kérelem részét képező újratelepítési engedélyek kiadása az ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál történik. A támogatás egyes eseteiben helyszíni szemlét is el kell végeznie a hegybírónak, amelynek hosszabb lehet az időigénye. Ezért javasoljuk, hogy a kérelmek benyújtását ne hagyják az utolsó pillanatra. A HNT tájékoztatása alapján a hegybírók az engedélyeket és a helyszíni szemle jegyzőkönyvét jellemzően 5 munkanapon belül tudják kiállítani, de a határidő a beérkezett kérelmek számával egyidejűleg változhat.


 

Magyar Kukorica Klub banner - törölhetőFarkas és TársaiTMKHotel Hunor - törölhetőBureau Veritas 07.10.Lábatlan VasbetonSzentmihályi-gép Kft.CoolCleanÚjvári - Forgácsolóműhely Kft. 07.02.Wirax Kft.Zambelli COLORFERR Kft.07.02.Tenzi Kft.Meva-huMAPEI 07.10.Lévay Stúdió 07.10.KrátkiVanessia 07.10.ElsóModinvestSZTEAlbaNord 07.10.Varga és Tsai Kft.Kovács Imre e.v.
PRINT LAPOK