Növény
Rendelet a dohánytámogatásról
2024. April 09.
Két, a dohányágazatot érintő rendelet jelent meg a napokban a termelők támogatásáról. Egyelőre nem térünk vissza a szerkezetátalakításhoz.

Két jogszabály is megjelent a napokban. Egyrészt „A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról” szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása, mely a 2024. évben is „szunnyadó” állapotban tartja a hatályos rendeletet, másrészt a dohányágazat működéséhez és a COVID–19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet módosítása, mely meghosszabbítja a finanszírozási lehetőséget a „válságtámogatás” terhére.

Ezeknek megfelelően a következő beadási időszakban is lehetősége nyílik a gazdálkodóknak arra, hogy az elmúlt két évben bevezetett eljárások alapján kérelmezzenek. Fontos feltétele a támogatás igénybevételének, hogy az minősül 2024-ben dohánytermelőnek, akinek érvényes felvásárlási szerződése van valamelyik elsődleges feldolgozóval.

Fontos határidők, menetrend:
Támogatási kérelem beadás: április 1–15. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően

Kincstár döntése: a Kincstár legkésőbb 2024. június 30-áig dönt a támogatás szempontjából figyelembe vehető referencia terület hektárban kifejezett nagyságáról és a támogatás összegéről.

Értékhatár túllépés: amennyiben a dohánytermelő támogatási kérelmét részben vagy teljesen elutasítják a de minimis keretének kimerülése miatt, akkor a dohánytermelő augusztus 1. és 15. között mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylésére jogosult az értékhatár túllépése miatt elutasított összeg, de legfeljebb a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret forintban kifejezett összegéig. (A Kincstár legkésőbb 2024. október 31-éig dönt a mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegéről.)

Kifizetési kérelem beadás: február 1. és 15. között

Fontos, hogy a NAV regisztráció elvégzését ne feledjék 2024-re sem!
A hatályos szabályok szerint a dohány magot, palántát, növényt, levelet birtoklóknak, így különösen, de nem kizárólag a termelőknek NAV nyilvántartási számmal kell rendelkezniük. Ez minden évben addig érvényes, míg a felvásárlóval kötött szerződés érvényes, tehát - aki még nem tette meg - annak hamarosan meg kell hosszabbítania a nyilvántartását a NAV_J37-es nyomtatványon.

A termeltetési szerződések általában március 31-ig érvényesek. Ha eddig nem kérik a hosszabbítást, akkor ugyanezen a nyomtatványon új regisztrációt kell mihamarabb indítani, hogy megmaradjon a jogfolytonosság.


Metall KraftDerula 05.28.Digitas Kft.Polgári BankDamisol Kft.VC 999 05.28.Hotel Hunor - törölhetőAgroforte GrainDPMG Zrt.NektárplastMagyar Kukorica Klub banner - törölhetőTitan ContainersMáté-MetálErforg-AimCharlie HűtőBerek-VízGB TradeRollsped3commAgro NatúrtápMed-PlastSamu GazdaboltSzilágyi HűtőMizse-PlastMAPEI 05.20.Pályázat Európa Kft.Steel ManufacturingBorda Gépipari Kft.
PRINT LAPOK