Állat
Pályázati határidő változás
2024. June 30.
Megjelent a Nemzeti Irányító Hatóság 17/2024. számú közleménye az „Állatjóléti támogatás a húshasznú szarvasmarha ágazatban” című (KAP-RD31-1-24 kódszámú) pályázati felhívás módosításáról az alábbi tájékoztató szöveggel – adta hírül a NAK.

„A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága tájékoztatja a támogatást igénylőket, hogy a 2024. április 25. napján megjelent „Állatjóléti támogatás a húshasznú szarvasmarha ágazatban” című (KAP-RD31-1-24 kódszámú) pályázati felhívás a támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében módosult. A módosítás eredményeként 2024. június 3. napjától 2024. augusztus 5. napjáig van lehetőség támogatási kérelem benyújtására.”

A pályázati kiírás hatályos szövegében a határidőre vonatkozó szakasz a 17/2024. számú közleménynek megfelelően módosításra került.

„2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelem benyújtására 2024. június 3. napjától 2024. augusztus 5. napjáig van lehetőség.”

A módosításra vonatkozó tájékoztató ITT érhető el.

A kérelem benyújtására a Magyar Államkincstár (MÁK) elektronikus kérelemkezelő felületén van mód, az „Elektronikus kérelemkezelés” menübe belépve a legalsó „KAP ST Vidékfejlesztési támogatások (2023-2027)” pontból indulva. Ezen belül az „Állattenyésztési ágazat” kiválasztását követően a „KAP-ST Húsmarha állatjólét” fülön érhető el a jogcím új kérelem indítására alkalmas menürendszer. A felületen a különböző blokkokban értelemszerűen kitöltjük az adatokat, kötelezettségvállalásokat, nyilatkozatokat, feltöltjük a szükséges dokumentumokat.

A felhasználói kézikönyv letölthető INNEN.

A felületen a kedvezményezett adatai között a második blokkban az ügyfél adatai mellett szerepel az átláthatósági nyilatkozat. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel az alábbiak az irányadók.

Átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi, vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;”

A kötelezettségvállalásra vonatkozó adatok, nyilatkozatok (alaptámogatás és kiegészítő támogatások, tenyészetek, állatlétszám, tartalmi értékelési szempontok) értelemszerű rögzítését követően a képzettséggel rendelkező adatait szükséges rögzíteni az erre szolgáló menüpontban. A húsmarha állatjóléti támogatási kérelem benyújtását megelőzően a képzettség nyilvántartásban szükséges az érintett személy képzettségét bejelenteni a „Horizontális ügyintézés” kezelő felületén. A következő feladat a dokumentumok feltöltése az alábbiak szerint.

Húsmarha állatjóléti pályázathoz szükséges dokumentumok (minden dokumentumot szkennelt formában kell feltölteni):
- Mezőgazdasági termelő szakképzettsége
- Felsőfokú szakképesítés
- Középfokú szakképesítés
- Amennyiben releváns, az alkalmazott foglalkoztatását igazoló dokumentum (munkaszerződés)
- Húsmarha ágazatban működő, állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel igazolása 6. számú melléklet
- elismert tenyésztőszervezeti tagság
- termelői csoporti tagság (TCS)
- termelői szervezeti tagság (TÉSZ)
- termelői integrációs szervezeti tagság (TISZ)
- Állatjóléti felelőssel való rendelkezés
- Nyilatkozat (7. melléklet) és igazolás
- Állatjóléti felelős bizonyítvány
- Kijelölő okirat abban az esetben, ha alkalmazott vagy külsős személy látja el a feladatot
- Állatjóléti támogatás a húshasznú szarvasmarha ágazatban KAP-RD31-1-24 kódszámú pályázati kiírás képzettség bejelentés (bizonyítvány)

MÁK által létrehozott külön felületen, az Elektronikus kérelemkezelésen belül a Horizontális ügyintézés menüpontban a Képzettségi nyilvántartás fület megnyitva lehet a kérelmet indítani. A MÁK képzettségi nyilvántartásról közzétett tájékoztatója itt érhető el.

Amennyiben a képzettséget bejelentő személy nem rendelkezik támogatási azonosítóval, előzőleg regisztráltatnia kell magát a MÁK Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerében. Ezt a 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény mellékleteként közzétett G1010-05 számú nyomtatványon teheti meg, amely itt érhető el.

Támogatási azonosító hiányában a természetes személyazonosító adatok megadásával más személy képzettségét is be lehet jelenteni.

Itt érhető el a jelenleg hatályos pályázati kiírás: https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd31-1-24


DPMG Zrt.GB-TradeMizse-PlastDigitasBerek-VízAgroforte GrainIsterraNanosegment 09.08.Med-PlastSizolev 07.25.Borda Gépipari Kft.Lévay StúdióOtis Bt.Magyar PékségNektárplastMEVA-HUAboszol 08.01.Charlie HűtőIlinoxPályázat Európa 08.01.NRG Services Kft. 07.29.Kovács ImreHotel Hunor - törölhetőErforg-AimCad-ServerMagyar Kukorica Klub banner - törölhetőForest PowerModinvest
PRINT LAPOK