Növény
Kukoricavetés változó tőszámmal
2023. March 09.
Régóta tudjuk, hogy a kukoricahibridek tőszám-reakciója eltérő, s az egyes hibridek stressz-érzékenysége sem azonos, eltérő körülmények között. A helyes növénysűrűség megválasztása a lehetőségek kihasználását javítja és csökkenti a kockázati tényezők érvényesülését.

A precíziós vetés eszközrendszere lehetővé teszi a táblán belüli eltérő feltételekhez igazodó vetőmag használatot. A Magyar Kukorica Klub, felhasználva kísérleti és gyakorlati tapasztalatait, segít azoknak, akik termőhelyhez igazodó tőszámbeállítással tervezik a kukoricatermesztést!

Mi a változtatott tőszám használatának az alapelve?

 • Ha a termőtábla minden pontján ugyanakkora költséget használtunk fel, akkor a táblapontokra vetített gazdaságossági mutatót az adott ponton elért terméseredmény határozza meg
 • Ha a tábla minden pontján az ott várható termésszint szerint differenciáljuk a műveleteket és az inputokat, akkor a gazdaságossági mutatóra a költségfelhasználásnak közvetlen hatása van 
 • A homogén intézkedések után az időjárási szélsőségek hatására a menedzsmentzónákra vetített gazdasági mutatók közötti különbség nő
 • Az alkalmazkodó intézkedéseket követően az időjárási szélsőségek ellenére a menedzsmentzónákra vetített gazdasági mutató ingadozása csökken

A változtatott tőszám tehát a gazdaságilag optimalizált precíziós termelés szerves része!

A tőszám és a termés összefüggése több tényező együtthatásán keresztül mutatkozik meg, ahol a tőszám* szerepe:

A termés szempontjából optimálisnál kisebb az a tőszám, amelynél a tövek a köztük lévő nagyobb távolság miatt nem képesek kihasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat, ugyanakkor az állomány gyomelnyomó képessége sem lesz elegendő a későbbi felgyomosodás megakadályozására. Mindkét tényező korlátozza a hibrid terméspotenciáljának kiteljesedését.

gazdaságosság szempontjából optimálisnál kisebb az a tőszám, amelynél a növényállomány már nem képes az adott menedzsment zónára jellemző legnagyobb gazdasági eredményt produkálni.

termés szempontjából optimális az a tőszámtartomány, amelynek határain belül a termésmaximum nem változik, mert a minimumtörvény a növekvő tőszám ellenére sem engedi a termés növekedését (az állományt alkotó hibrid a rá jellemző terméskapacitással éppen kihasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat, miközben a növényszám emelésével az egyedi produkció arányosan csökken). A hibridek optimális tőszámtartománya eltérő lehet.

gazdaságosság szempontjából optimális az a minimális tőszám, amellyel a növényállomány már kihasználja a menedzsmentzóna terméspotenciálját.

Kockázati szempontból optimális az a tőszám, amely a negatív hatású technológiai változatokra (hibákra) és időjárási szélsőségekre a legkisebb terméscsökkenéssel reagál.

Az optimálisnál nagyobb az a tőszám, amely a különböző stresszfaktorok hatására csökkenő terméssel reagál. A hibridek közötti teljesítményeltérés ezen a szinten a legjellemzőbb, mert genetikai tulajdonságaiktól függően mutatkozik meg a terméskiesés. Ezek a tulajdonságok azok, amelyeket a „stresszérzékenység” összefoglaló néven emlegetünk, s amelyeket egy-egy hibridre nézve csak alapos és pontos vizsgálatokkal lehet meghatározni. 

Legfontosabb stressz mutatók: 

 • A hibridre jellemzőtől eltérő színezet
 • Kisebb szemsor szám
 • Hiányos termékenyülés
 • Csővégi szemek sorvadása
 • Gyors felszáradás
 • Felső levelek "leégése"
 • Hervadás
 • Szártörés

Milyen előnyei lehetnek a változó tőszámú vetésnek?

 • A tábla várható össztermése maximalizálható
 • Az időjárási kockázatok minimalizálhatók
 • A várható maximális termés a lehető legkisebb költségfelhasználással érhető el (gazdasági optimum)

Mikor érvényesül a változó tőszám hatása?

 • Ha olyan hibridet vetünk, amely a valóban képes kihasználni a termőtábla által biztosított terméspotenciált
 • Ha ismerjük a helyesen választott hibrid adott menedzsmentzónán várható tőszámreakcióját 
 • Ha a talajvizsgálatokra alapozva pótoljuk az egyes menedzsmentzónákban tapasztalt hiányzó tápelemeket (Liebig-féle minimumtörvény)
 • Ha elvégezzük a szükséges talajjavítási feladatokat (meszezés, vízrendezés, korábbi művelési hibákból származó talajbetegségek megszüntetése)
 • Ha az összes többi művelet is a menedzsmentzónákhoz alkalmazkodik
 • Ha figyelembe vesszük a hibrid gyomirtószerrel szembeni érzékenységét, s a gyomirtást aszerint végezzük el
 • Ha figyelembe vesszük a várható infekciós nyomást (pl.: kedvezőtlen elővetemény után, vagy valamely szempontból kitett helyen végezzük a termesztést)
 • Ha megvédjük a növényállományt kártevőktől és gombabetegségektől

*Ne feledjük, hogy a tőszám a tábla/menedzsmentzóna növénysűrűségét jelenti, míg a termést a produktív növényállomány adja. A kettő az optimális növénysűrűség alsó szintjéig pozitív összefüggésben van egymással, az optimális növényszám-tartományban nincs összefüggés, míg az optimálisnál nagyobb tőszám esetén az összefüggés előjele negatív! Továbbá azt se feledjük el, hogy a hibrid csupán a "szoftver" a folyamatban, s a programot a vetőmag hajtja végre. A termelés programját hibátlanul csak hibátlan vetőmag képes végrehajtani!

Samu GazdaboltBorda Gépipari Kft.Steel ManufacturingAgroforte GrainMed-PlastMetall KraftErforg-AimSzilágyi HűtőMáté-MetálDamisol Kft.DPMG Zrt.Magyar Kukorica Klub banner - törölhetőGB TradeAgro NatúrtápVC 999 05.28.NektárplastHotel Hunor - törölhetőPályázat Európa Kft.Charlie HűtőDigitas Kft.Mizse-PlastDerula 05.28.Titan ContainersMAPEI 05.20.3commPolgári BankRollspedBerek-Víz
PRINT LAPOK