Köztér
Eligazítják a gazdákat
2022. January 23.
Az agrárkamara szakértői tájékoztató rendezvényeken segítenek majd a gazdáknak, hogy el tudjanak igazodni a 2023 utáni agrártámogatások között.

A jövő évtől induló agrártámogatási rendszerben minden gazdálkodónak egyénileg kell eldöntenie, hogy mely lehetőségeket tudja kihasználni leginkább. Annak érdekében, hogy ezt könnyebben, azaz több információval felvértezve tudják megtenni, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértői minden gazdálkodónak segítséget ajánlanak az eligazodásban a magyar KAP Stratégiai Tervben, a 2023-2027 közötti időszak agrár-élelmiszeripari támogatási rendszerében. A kamara tájékoztató rendezvények megtartását is tervezi, hogy tagjai információkhoz jussanak a stratégiai terv tartalmáról és az éppen aktuális pályázati lehetőségekről.

Hazánk decemberben nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a KAP Stratégiai Tervet, a 2023-2027 közötti időszak agrár-élelmiszeripari támogatási rendszert meghatározó legfontosabb dokumentumot. Ebben az időszakban kimagasló mértékű, több mint 7.500 milliárd forintnyi forrás juthat a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak. A magyar kormány januári határozata értelmében 2021-től kezdődően 80 százalékos nemzeti társfinanszírozás biztosítható a vidékfejlesztési források esetében.

Az eddigi agrártámogatási rendszerrel ellentétben az új stratégia együtt kezeli az I. és II. pilléres forrásokat.  Az I. pilléres beavatkozások egyik új eleme az Agroökológiai Alapprogram, amely a környezet és klíma szempontjából kedvező többletvállalásokat jutalmazza évenkénti hektáralapú kifizetési rendszerben. Új elem a kis és közepes birtokmérettel rendelkező gazdaságok támogatása, amely a közvetlen kifizetések 10 százalékának újraelosztását jelenti.

A KAP Stratégiai Tervben 2027-ig a kormány rendkívüli mértékű fejlesztési forrást csoportosít a mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a vidéki térségek életképességének és vonzerejének növelésére. Kiemelt jelentőséggel bír az élelmiszeripar megújítása, illetve a mezőgazdaságban az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését segítő és hatékonyságot növelő beruházások ösztönzése.

Starfol PluszAkvastop Hotel HunorHunitechLani ÉpítőKer-TészHorizont GlobalContiregEtiveraColasGordius InoxDinaxDe-Ba Kft.Cad-ServerLabornumWiraxMizseplastSwisspartsHerbamixTermo Kft.HunlandElső Beton bannerQS 2000Kaszás OltványEupackNektárplastEndilineSzilvási Group
PRINT LAPOK