Köztér
Az AKI tudásbázisú intézmény
2024. May 28.
Minden ágazatnak és ezen belül minden szakpolitikának, minden minisztériumnak szüksége van egy olyan tudásbázisú intézményre, mint az Agrárközgazdasági Intézet, ami a tudásnak minden elemét magas szinten műveli az adatgyűjtéstől a társadalmasításig.

Erről is  beszélt dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium Agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára az 2024. évi Gazdálkodás és AKI70 konferencián, Budapesten. Az agrártárca háttérintézményeként működő intézet Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági adatbázisokkal és szakpolitikai tapasztalattal rendelkező kutató- és tudásközpontja.

Az Agrárközgazdasági Intézet óriási értéke, hogy nemcsak a minisztérium munkáját segíti ezzel a tudásbázissal, hanem hidat tud teremteni az ágazati szereplők, vagyis a termelőink, mezőgazdasági feldolgozóink, vidékszereplőink, valamint a tudomány és a szakpolitika között. Az AKI tudásbázisának az alapja az adatgyűjtési információs rendszer, mellyel stabilan és megbízhatóan 70 éve segíti az ágazat működését, ugyanakkor mindig képes volt a megújulásra, a fejlődésre és a kutatási módszerekkel lépést tartva azokra az átalakulásokra, amit a jelen kihívásai támasztottak – méltatta az intézményi munkát a helyettes államtitkár. Ebben is mérföldkőnek számít a Mezőgazdasági Adminisztratív Adatpolitika (MAAP) projekt, melyben egy új agrárinformációs portál is létrejött, az: www.adat.aki.gov.hu

A helyettes államtitkár szerint most is egy ilyen átalakulás előtt áll az AKI. Az intézmény jelenleg is az elvárt szinten végzi tevékenységét, amely során a feldolgozott információkat tudományos valid modellekkel és elemzésekkel alátámasztva tárja az ágazat felé. A minisztériumi háttérintézmények között az AKI kiemelkedő abban, hogy nemcsak a hazai kereteken belül dolgozik megbízhatóan, hanem a nemzetközi szakmai színtéren is helytáll. Több projektben és nemzetközi szervezetben képviseli Magyarországot, mind a napi szintű munkában, mind a hosszú távú célokban is hasznos szakmai tudást hoz a hazai ágazat számára. Kiemelendő az AKI nemzetközi tevékenységében, hogy dolgozik a COPA-COGECA és az Európai Bizottság számára is, valamint nemzetközi területeken több kutatási, uniós pályázatban is részt vesz. Ezeken a platformokon képviseli a közös agrárpolitika és a nemzetközi tudományos együttműködés, a BIOEAST érdekeit is. Az intézet szakmai munkájának sikerét és létjogosultságát jelzi, hogy egyre nagyobb a piaci igény a szolgáltatásaira, hazai és külföldi szakmai szervezetek, piaci szereplők igénylik azokat.

A Közös Agrárpolitika 2023 és 2027 közötti magyarországi kereteit tartalmazó KAP stratégiai terv elkészítésének és végrehajtásának szakmai megalapozásában, vagy a kárenyhítési rendszer működtetésében és fejlesztésében is kulcsszerep jut az intézetnek. A Közös Agrárpolitikának nemcsak a mezőgazdaság, az élelmiszerrendszer a része, hanem fontos hangsúlyt kap benne a vidékfejlesztés és egyre hangsúlyosabb a környezetfenntarthatóság is. Ennek kialakításában, tervezésében és végrehajtásában az Agrárminisztériumnak napi szintű stratégiai partnere az Agrárközgazdasági Intézet. A jelenlegi sokrétű kihívásokkal és feladatokkal teli években különösen fontos a tényeken alapuló döntéshozatal, az adatokra alapozott szakpolitikaalkotás, ezért az intézmény által biztosított szakmai háttérre a jövőben is kiemelten számít az Agrárminisztérium.


Zambelli COLORFERR Kft.07.02.Lévay Stúdió 07.10.Vanessia 07.10.KrátkiAlbaNord 07.10.Varga és Tsai Kft.ModinvestTenzi Kft.Újvári - Forgácsolóműhely Kft. 07.02.Bureau Veritas 07.10.Magyar Kukorica Klub banner - törölhetőKovács Imre e.v.Hotel Hunor - törölhetőFarkas és TársaiMAPEI 07.10.SZTETMKMeva-huLábatlan VasbetonSzentmihályi-gép Kft.ElsóCoolCleanWirax Kft.
PRINT LAPOK