Állat
Anyatehén tartók lehetősége
2022. August 01.
Az idei aszályhelyzet érzékenyen érinti a legeltető állattartókat is, köztük az anyatehén tartókat. Íme az információ, hogy mit tehetnek a kényszerű állománycsökkentés esetén.

A termeléshez kötött uniós forrású és az átmeneti nemzeti anyatehén tartásra vonatkozó közvetlen támogatás vonatkozásában számukra megoldás a kényszerű állománycsökkentés esetén a támogatási kérelemben feltüntetett egyedekre vonatkozó kérelem részleges visszavonása lehet – közölte az Agrárminisztérium. A visszavonás nem jelentheti a teljes bejelentett állomány kérelemből történő visszavonását és addig teheti meg a kérelmét gazdálkodó, amíg a benyújtott kérelemre vonatkozóan döntést vagy bármiféle meg nem felelésről tájékoztatást nem kap.

Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés keretében meg nem felelt állatokra vonatkozó megállapításra kerül sor, akkor ezeknek az egyedeknek az esetében a kérelem visszavonása már nem lehetséges.

Ha a termelő egyes egyedek vonatkozásában részben visszavonja a kérelmét, akkor figyelnie kell arra, hogy a továbbra is a kérelem alapját jelentő egyedeket érintően a termeléshez kötött támogatás további feltételei is teljesüljenek. Ezek sorában kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40% legyen és a kérelmezett állatok legalább 30%-ának kell, hogy ellése legyen a 2022-es naptári évben.

Fontos tudni, hogy a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehén tartásra vonatkozó közvetlen támogatás esetében a legelő területek kiszáradása miatt nincs lehetőség vis maior kérelmet benyújtani. A jogcímek keretében a termelő ugyanis 6 hónapos birtokon tartási, nem pedig legeltetési kötelezettséget vállalt. A fenti támogatásokkal kapcsolatos jogosultsági feltételeket - uniós jóváhagyás miatt - a beadott kérelmek esetében változtatni már nem lehet.

Előfordulhat olyan eset is, amikor kényszervágásra kerül sor, emiatt továbbra is lehetséges vis maior eseményt jelenteni és erre figyelemmel - a többi jogosultsági feltétel teljesítése esetében, valamint a megfelelő igazolás benyújtásával - a támogatás kifizetése is lehetségessé válhat.

A kérelem részleges visszavonására az egységes kérelem elektronikus kitöltő felületén, adatváltozás keretében van lehetőség: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

A bejelentése előtt érdemes a Magyar Államkincstár által közzétett, az adatváltozás technikai folyamatát leíró kézikönyvet áttanulmányozni: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2022_adatv%C3%A1ltoz%C3%A1s_bead%C3%A1s_FELH_KK/

Abban az esetben, ha a NAK közreműködésével adta a be a kérelmét, forduljon a falugazdászához!

Az Agrárminisztérium valamennyi támogatási jogcímnél megteremti és bemutatja azokat - az uniós támogatási rendszer kötöttségei között alkalmazható - lehetőségeket, amelyekkel az idei aszályhelyzet miatt a különböző kötelezettségek és vállalások ellehetetlenülése esetén élhetnek a gazdálkodók az agrártámogatási rendszerben.

 

 

<script src="https://listamester.hu/static/js/resize-iframe.js" type="text/javascript"></script>
</p>
<p><iframe src="https://listamester.hu/forms/fe/9/2/8/9285.html" width="1000" height="400" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>

MSG Kft.Róna TamásSóstótargHotel HunorThermodamNektárplastGeoteam LambdaEurogreen TiszafaCad-ServerHalaspackSamu GazdaboltEuroklímaOtisBordaMIzse-PlastAgrofolkerCemolkerContireg Kft.SwisspartsAmbrus Acél bannerDomokos SándornéWiraxZambelli Colorfer Kft.GB TradeMarázplastGordius InoxMeva-HuÚjvári FOrgácsoló
PRINT LAPOK