Aktuális cikkek

Gőzerővel halad a megújult teljesítményvizsgálati munka

A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete 2021 január 1-től bevezetett teljesítményvizsgálati reformjai a gyakorlatban 2 hónapja vizsgáznak. Ez azt jelenti, hogy a törzstenyészetek állományszintű felmérése elindult. Első körben a választásokhoz mennek ki a technikusok, de bőven akad éves üsző méretfelvételezés, illetve a júniustól kötelező tenyészbika minősítéskori méréseket is egyre többen végeztetik el már az év elején. Egyelőre a tehénbíráltokra még mindig várni kell, illetve a hazai járványhelyzet miatt az eredményekről csak on-lie fórumokon lehet tájékozódni az elkövetkezendő hónapokban. Persze az on-line fórumok is igen népszerűek, minden hónap utolsó péntekén 10:00 órakor lehet ezeket figyelemmel kísérni élőben az egyesületi facebook-csatornán (Limousin Hírcsoport).

2020 novemberében az egyesület Szakbizottsága ülésén egységesen megszavazta azokat a változásokat, amelyek a teljesítményvizsgálat megújítását, és ezzel korszerű adatgyűjtési eljárást eredményeztek. Erre azért volt szükség, mert az egyesület – pár évvel ezelőtt látva a hazai limousin és blonde d’Aquitaine fajták létszámnövekedését – felismerte az általa törzskönyvezett fajták minőségi előrehaladásának szükségszerűségét a nemesítésben. Mivel a vezetőség és a törzstenyésztők nagy része is elkötelezett a két fajta nemesítésében, megszületett az alapelv; – nem elég a létszámnövekedés, a minőségi előrehaladás is nélkülözhetetlen. Nagy impulzust adott szintén az állam által juttatott „tenyészbika de minimis támogatások” második éves sikere is, mindezek eredményeként megfogalmazódott a koncepció; – ha az állam segíti a tenyészbika vásárlókat, hogy pénzügyi segítséggel egyre jobb minőségű tenyészbikákat vásároljanak, akkor a szakmai szervezeteknek – köztük a Limousin és a Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének is – „kutya kötelessége” a minőségi előrehaladást elősegíteni. Nem vitás, hogy olyan reformokat kell alkalmazni a tenyésztésszervezésben, amelyek a szelekciót segítik nem csak „részpopuláció szinten”, hanem a teljes hazai állomány szintjén. Ez a munka – nem vitás – csak modern tenyészértékbecsléssel, ivadékvizsgálattal megtámogatva hozhat eredményeket, melyek alapja a pontos adatgyűjtés, ami nem korlátozódhat kizárólag a választási súlyra és a küllemi bírálati pontokra. A harmadik nagy inspirációt mindemellett az a kutatás adta, amely a hazai limousin állomány beltenyésztettségi adatait vizsgálta, s mivel ezek eredménye egy beltenyésztettségtől mentes, variábilis genetikai állományú populációt rajzolt ki hazánkban, francia mintára az egyes részpopulációk közötti „típus-heterózis” kihasználása érdekében a párosítási partnerek összeválogatásához szükséges törzstenyészetek teljesítményvizsgálati átlagadatait fontos megismertetni a tenyésztési munkát végző szereplőkkel, azaz a törzstenyésztőkkel.  

Fiatal növendék limousin méretfelvételezése Molnár Gábor törzstenyészetében

A program egyelőre sikeresen halad, a technikusok megkezdték a méréseket februárban. A próbaméréseket januárban Dr. Szücs Márton végezte, amikor 4 farmon mintegy 80 egyed méretfelvételezése és szemléje történt meg. Jelenleg Magyarország a Duna mentén két részre lett osztva, Kelet-Magyarországon Molnár Miklós technikus, a Dunántúlon pedig Demény Márton technikus dolgozik. Az ő feladatuk a választáskor (vagy a választás után maximum 2 héttel), illetve éves üszők esetén (12-15 hónapos kor), vagy tenyészbika jelöltek esetén lemérni a súlyt, felvenni a marmagassági, farmagassági, háthosszúsági, marszélességi, csípőszélességi és farszélességi méreteket, ezen kívül bírálni a lábalakulást és az izmoltságot. Amikor kimennek egy farmra, kezelőfolyosóban, vagy kalodában veszik fel ezeket a méreteket mérőbottal és szabócentivel, a súlyt pedig hitelesített mérlegen mérik, mely már több éve nélkülözhetetlen a törzstenyészetek kinevezéséhez. A gazdák egyenként terelik a mérőhelyre a mérendő állatokat, ahol a technikus elvégzi a műveletet. A választási szemle általában kiegészül egy tenyésztési naplóból történő információszerzéssel; ugyanis a technikusok elkérik a választott egyedek születési adatait, egészen pontosan az ellés lefolyására vonatkozó információt. Ebben az esetben megkülönböztetnek könnyűellést segítség nélkül (98%-os előfordulású), könnyűellést segítséggel (1%), nehézellést, illetve állatorvos beavatkozásával történő ellést. Ezutóbbi két kategória összesen 1%-ban fordult elő az első két hónap tapasztalatai alapján.

Háthosszúság méretfelvételezése a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. tenyészetében

Január 1 és Február 28 között összesen 17 farmon fordultak meg az egyesület szakemberei, ahol mintegy 386 db állatot szemléztek, amely nem kis szám. Összesen 3296 adatot rögzítettek a technikusok, amihez 4007 km-t utaztak, és a teljesítményvizsgálat adatrögzítése esetükben 126 munkaórát vett igénybe. Nagy öröm, hogy összességében a tenyésztők pozitívan csalódtak a végeredményben, mert mielőtt egy-egy farmon debütál a szemle, sokan félnek, hogy nehéz lesz kivitelezni a méréseket, vagy aggályaikat az okozza, hogy az állatok nem lesznek túl együttműködők. Azonban a technikusok türelmesek, ügyes szakemberek, képzésük erre specializálódott, és a képességeik mellé már csak egy jó kezelőfolyosóra, kalodára (rendszerint nyakfogóval ellátott), illetve mérlegre van szükség. 2021 február 26.-án az egyesület on-line fórumot szervezett, melyen a teljesítményvizsgálat lebonyolításának első beszámolója is meghallgatható mindkét technikus interjújával. Ez megtekinthető az egyesület honlapján (www.limousin.hu), az azonnal megjelenő főoldalon. A lebonyolítás pontos menetrendjéről történő beszélgetés pedig a mellette található 01.29.-ei fórumra kattintva nézhető meg. Terveink szerint a levizsgált létszámokról folyamatosan mindkét technikus havonta számol majd be az egyesület médiacsatornáin.

A technikusok tevékenységének zavartalan működését az egyesületi iroda háttérmunkája biztosítja. A szemléket ugyanis a tenyésztők az egyesületi irodának jelentik be elektronikusan. Az elküldendő kérelemben a szemle típusát (választás, éves üsző, tenyészbika, tehén) kell rögzíteni, valamint a tervezett időpontot, és a vizsgálandó egyedek létszámát. A beérkező elektronikus kérelem adatait az irodában továbbítják egy virtuális táblázatba, melyet a technikusok közvetlenül elérnek. Így az egyes farmokon tervezett munkát azonnal elérik, amint a rendszerbe bekerül. Ezt követően a technikusok direkt telefonon felkeresik a tervben szereplő farmok tenyésztőit, és lebeszélik a szemle tényleges időpontját. A méretfelvételezést követően az egyes állatok adatait, a súlyokat és a méreteket felteszik egy másik on-line táblázatba, ahonnan közvetlenül az egyesület teljesítményvizsgálati adatbázisába kerülnek az információk. A tenyésztők a helyszínen jegyzőkönyvet nem kapnak, azonban a felvett adatokat pár napon belül elektronikusan táblázatba rendezve megkapják. Hamarosan (terveink szerint a nyári hónapokban) a teljesítményvizsgálati adatbázis a tenyésztőknek is elérhetővé válik, ahol nem csak a teljesítményvizsgálat, hanem a nőivarú állomány anyai teljesítménye, valamint az összes forgalomban lévő tenyészbika teljesítményadatai is megtekinthetők lesznek.

ÖSSZEGZÉS:
Egy-egy fajta nemesítésében a tenyésztésszervezés, a tenyésztéstechnika és a tenyésztéspolitika egyaránt fontos szerepet játszik. Bár minden fajta fejlődésének első állomása a populáció létszámának növekedése, azonban a folyamatos differenciálódás csak egy bizonyos mértékig „egészséges”. Ezt követően homogenizálni kell a fajtát megtartva az előnyös értékmérőket és kiszűrve a hátrányos tulajdonságokat. Ezen „szűrőmunka” folyamatos megléte mellett – melyet a szelekcióval biztosítunk – fontos az egyes teljesítményadatokat gyűjteni, kiértékelni és levonni a megfelelő következtetést. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a lelkes tenyésztői munka. A gazdáknak ugyanis látniuk kell, hogy a mérések, méretfelvételezések fontosak, noha nagy „macerával”, leginkább időráfordítással járnak. Szerencsére a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének törzstenyésztői olyan szemléletű tenyésztők, akik ezt pontosan látják, időben felismerték, és töretlenül haladnak az adatgyűjtés megfelelő végrehajtásának irányába. Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon is örülnek, hogy az egyesülettől segítséget is kapnak ehhez jól képzett technikusok, és kidolgozott végrehajtási protokoll formájában. Nyilván éppen ezért együttműködők a gazdák is, akik mindent megtesznek a közös munka gyors és hatékony – jó hangulatban történő – lebonyolításáért. Cserébe olyan adatokat kapnak rendezett, érthető formában, amelyek nélkülözhetetlenek a tenyésztési munka végrehajtásában. Ahhoz azonban, hogy tenyészállataink legjobbjait kiválogassuk, pontos adatokra van szükség a teljesítményről. A legjobb egyedek kiválogatása pedig szükségszerű a szelekciós munka eredményes végrehajtásához. Ha a tenyésztők tudatosan gyűjtik ezeket a teljesítményadatokat, melyek indexálásával, vagy a tenyészértékbecslésben történő felhasználásával megbízhatóan ki tudják választani a párosítandó egyedeket, az utódok minőségi javulására nagyobb esélyük van. Ez a minőségi javulás pedig nélkülözhetetlen lesz a jövőben, mert a jó minőség mindig érvényesülni fog a piacon. Éppen ezért a tenyésztési előrehaladás célja az egyre javuló minőségi javulás, amelyre a jövőben az itt említett teljesítményvizsgálat végrehajtásával – az előbb ismertetett összefüggések alapján – minden limousin és blonde d’Aquitaine tenyésztőnek (és ezáltal vásárlóinak is) igen nagy esélye van.

dr. Szücs Márton
ügyvezető igazgató
Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Hozzászólás a cikkhez