Aktuális cikkek

Milyen pályázatok érhetőek el a mezőgazdasági vállalkozások számára?

Businessman drawing a growing chart on a paper notebook

A mezőgazdaság mindig is egy kiemelten támogatott része volt Magyarország gazdaságának. Ezt bizonyítja is, hogy 2021-ben 96 milliárd forintos fejlesztési keret áll a magyar mezőgazdák részére. Előreláthatóan fókuszba kerülnek az állattartó telepek, kertészetek, mezőgazdasági kisüzemek, valamint az önkormányzatok számára van lehetőség a külterületi helyi közutak fejlesztésére is.

De melyek azok a támogatások, amelyek hozzájárulhatnak mezőgazdasága sikeréhez?

Most összeszedtük őket Önnek!

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
Ez egy jelenleg is elérhető támogatás, amely az őstermelőknek és mezőgazdasági termelőknek kínál lehetőséget egy akár 15 ezer eurónyi pályázati összeg elnyerésére.

A cél a kisüzemek fejlesztése, mint például eszközbeszerzés, infrastrukturális beruházás, illetve bármely olyasféle tevékenység, amely segítségével az üzemméret meghaladja a negyedik év végére a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy pedig a 6000 eurós árbevételt.

Állattartó telepek megújításának támogatása
Várhatóan májustól lesznek benyújthatóak a támogatási kérelmek, hogyha állattartó telepét szeretné korszerűsíteni. Minden olyan mezőgazdasági termelő pályázhat, amely árbevételének több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás négy célterületet határoz meg, amelyek tartásához igényelhető forrás:

1.         célterület: baromfifélék
2.         célterület: sertésfélék
3.         célterület: szarvasmarhafélék
4.         célterület: juh- és kecske félék
5.         célterület: lófélék

A támogatott fejlesztések köre szélesnek mondható, hiszen az eszközbeszerzésen és az építmények építésén kívül a pályázat támogatja a megújuló energiát hasznosító rendszerek telepítését is.

A támogatás a vidéki régiókban 50%, a közép-magyarországi régióban 40%. A támogatás összege célterületenként eltérő, de akár 100 millió forint is lehet.

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
Idén is, várhatóan májustól, elérhetővé válik egy, a kertészeteket támogató pályázat, amely két célterületen hívatott fejlesztéseket véghezvinni:

1.         célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
2.         célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

Az első célterület esetében támogatott az új ültetvény telepítése, az ültetvénycsere, eszközbeszerzés, valamint jégeső-, tavaszi fagy- és esőkárok megelőzését szolgáló beruházás. A második célterület esetében elszámolható az eszközbeszerzés költsége, gépek beszerzésének költsége, valamint az új ültetvény telepítése.

A támogatás mértéke a vidéki régiókban 50%, a közép-magyarországi régióban 40%, az összege pedig maximum 500 millió forint lehet.

A fent felsorolt lehetőségeken kívül a Vidékfejlesztés Program 2021. március végén kihirdette, hogy még számos mezőgazdaságot támogató pályázat várható az elkövetkező időszakban.

Az élelmiszeripari üzemek támogatása elsősorban az élelmiszer feldolgozó és borászati üzemekre fókuszál, akár 100 millió forint támogatással. A cél pedig a technológiai fejlődés és a környezeti erőforrás-hatékonyság optimalizálása.

A „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” felhívás júniusi megjelenést datál, és az építéssel nem járó kertészeti eszközök és berendezések beszerzését hívatott finanszírozni.

Szintén júniusra várható egy nagyobb volumenű pályázat: az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése”. Várhatóan projektenként akár 5 milliárd forint támogatás igényelhető. Cél az import szükséglet csökkentése és a hazai termékekkel való kiváltása.

„Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című pályázat szintén a nyár elejére várható. A támogatás a digitalízációra való átállást segíti, amellyel a mezőgazdasági vállalkozás versenyképességét növeli. Ezen kívül lehetőség lesz új munkagépek, eszközök és technológiák beszerzésére, illetve a már meglévők modernizálására, korszerűsítésére. Várhatóan a maximálisan igényelhető támogatás 500 millió forint körül fog alakulni.

Az állattartó telepek korszerűsítésén kívül a „Tojótyúk tartó telepek támogatása” pályázat keretein belül lesz lehetőség baromfitartó telepünk modernizálására, akár 500 millió forint igényelhető támogatással.

Nyár végén tér vissza a múltban már ismert terménytárolók, szárítók és tisztítók létesítését támogató felhívás, amely célja, hogy ne csak új építmények létesüljenek, hanem a velük járó technológia is naprakész legyen. Cél egy modern, környezetbarát komplexum létrehozása.

Az év második felében kerül kiírásra a gomba előállító üzemek támogatása, amely a kapacitásbővítést, valamint az innovatív és környezetbarát technológiák használatát preferálja, mint fejlesztési területek. Várhatóan akár 5 milliárd forint támogatási összegre is pályázhatnak az érintett vállalkozások.

Valamint a megnövekedett igény miatt a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázat, amely 2020. július 23-n került felfüggesztésre, várhatóan ismételten kihirdetésre kerül.

Ha bármelyik lehetőség felkeltette érdeklődését, keressen minket bizalommal! Igényeljen ingyenes konzultációt és kezdje meg mezőgazdasága felvirágoztatását!

Goodwill Consulting Kft. – Információból fejlesztés, a fejlesztésből siker
www.goodwillconsulting.hu

Hozzászólás a cikkhez