Aktuális cikkek

Kertészeti beruházás

Elindult a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21) című pályázati felhívás tervezet társadalmi egyeztetése.

A támogatási kérelmek benyújtására a tervek szerint 2021. május 24. és 2021. augusztus 23. között lesz lehetőség, az alábbi benyújtási szakaszokban:

 • Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.
 • Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.
 • Harmadik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 7.
 • Negyedik szakasz: 2021. július 8. – 2021. július 22.
 • Ötödik szakasz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 5.
 • Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23.

Az egyes értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra.

A felhívás célja, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

A felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott

 • a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése,
 • a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása,
 • továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése is vissza nem térítendő támogatás formájában.

Sikerrel azon MVH regisztrációval rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak, melyek elérik a 6.000 EUR STÉ (Standard Termelési Érték) üzemméretet, illetve árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A pályázat kollektív formában is beadható: kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Mire lehet pályázni?

1. CÉLTERÜLET: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

a) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

új ültetvény telepítése illetve ültetvénycsere.

Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott.

Gyümölcstermő ültetvények telepítése önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása

b) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése: mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép; önjáró betakarítógép; szedő platform, szüretelő-szedő gép; a betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

Az 1. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek (meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása)

Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.

2. CÉLTERÜLET: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • Új ültetvény telepítése (amennyiben a telepítési terv előírja ezen pont esetében az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése kötelezően megvalósítandó)
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése: fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése: mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép; önjáró betakarítógépek; a betakarítást segítő kézi eszközök

A 2. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése: a vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

További önállóan nem támogatható általános tevékenységek mindkét célterület esetében:

Projekt-előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.

A támogatás maximális mértéke:

 • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Hozzászólás a cikkhez