Aktuális cikkek

Változott az elektronikus ügyintézés az Államkincstárnál

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az „Elektronikus ügyintézés” felületen elérhető Ügyfél-tájékoztatási Rendszer (ÜTR) működésében módosítások váltak szükségessé.

A Kincstár az adatok kezelése során a megfelelő szabályozás, belső eljárások és technikai feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes megismerésével, felhasználásával és kezelésével szembeni védelmet is.

2021. március 10-től a meghatalmazottak az általuk képviselt ügyfél ÜTR-ben szereplő adataihoz azon jogcímek tekintetében férhetnek hozzá, amely jogcím(ek)re meghatalmazásuk hatálya kiterjed. A meghatalmazott az általa képviselt ügyfél ÜTR-ben szereplő valamennyi adatához abban az esetben férhet hozzá, amennyiben az alábbiak szerinti meghatalmazások valamelyikével rendelkezik:

valamennyi jogcímre kiterjedő hatályú meghatalmazás;

az Ügyfél-Tájékoztatási Rendszerre kiterjedő hatályú meghatalmazás, azzal, hogy ennek hiányában amennyiben a meghatalmazott csak egyes jogcím(ek)re kiterjedő, érvényes meghatalmazással rendelkezik, csak az adott jogcím(ek)hez tartozó, ÜTR-ben szereplő adatokhoz férhet hozzá.

Papír alapú bejelentésre a G1050 jelű nyomtatványon (Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem) van lehetőség. A kitöltött nyomtatványt papír alapon aláírással hitelesítve a lakóhely/székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz szükséges benyújtani.

Elektronikus bejelentésre lehetőség van a meghatalmazás rögzítésére az elektronikus ügyintézési felületen is (felhasználói segédlet).

Hozzászólás a cikkhez