Aktuális cikkek

Világszínvonalú és egyedülálló terményszárító technológia

A berendezés lényege, hogy gáz és más külső hőenergiaforrás nélkül képes működni!

Ha Ön terményszárító telep tulajdonos és elkötelezett a költséghatékony, energiatakarékos megoldások mellett, akkor ajánlom figyelmébe az új alapelveken nyugvó komplex terményszárító technológiánkat! Miért is egyedi? Mert a fosszilis és más külsőg hőenergiaforrás néküli zárt energetikai foyamatként kezeli a terményszárítás folyamatát.

Magunkról:
A Szuro-Trade Kft. egyik legfontosabb mozgatórugója mindig is az innováció volt. Versenyképességünk folyamatos növelése érdekében igyekszünk minden szokásos dolgot jobban, hatékonyabban végezni, mint versenytársaink. Cégcsoportunk főtevékenysége a növénytermesztés, a mezőgazdasági szolgáltatások, terményfelvásárlás, szárítás, terménykereskedelem, valamint az ehhez kapcsoló logisztikai szolgáltatások. Elhivatottságunk töretlen annak tekintetében, hogy a fenti szemléletet ültessük át ezekbe a – korábban szokásosan- végzett folyamatainkba is.

“Ha egy szokásos dolgot szokatlanul jól csinálsz, a világ felfigyel rád!” – George Washington

Európai szenzáció és a maga nemében páratlan technológiai fejlesztés

A hőhasznoító berendezésekben, ami hőcserélő és tüzelőberendezésekből, valamint légtechnikából áll, a faaprítékot és a rostaaljban keletkező biomasszát elégetjük, így váltjuk ki a berendezésben korábban beépített gázégőket.

Miért döntöttünk a fejlesztés mellett?

Vállalatunk mára már több telephelyén rendelkezik (Nyíregyháza – Mandabokor, Beszterec, Demecser, Csenger, Nyírlövő) tornyos, folyamatos átfolyású gabonaszárító berendezésekkel. Ezekhez korábban a szükséges hőenergiát PB, illetve földgázégők biztosították a szárítási szezon alatt. Látván azt, hogy ezek a gázégők milyen jelentős energiaköltségek mellett működnek, úgy döntöttünk egy több lépcsős fejlesztési projekt keretén belül költséghatékonyabbá tesszük a szárítási folyamatot. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy a szárításhoz szükséges hőenergiát nem gázégőkkel, hanem a beszállított terménnyel együtt a telephelyre beérkező, de a terményből kirostált rostaaljat (szárak, ocsú, léha, csutka darabok) hasznosítjuk az erre a célra általunk kifejlesztett tüzelőberendezésekben.

CÉLUNK A GÁZFOGYÁSZTÁS 100 %-BAN TÖRTÉNŐ KIVÁLTÁSA!
Ezen elvek alapján, jelentős műszaki fejlesztést követően üzembe helyeztünk néhány szárítást végző telephelyünkön a fenti kritériumoknak megfelelő prototípus egységeket. A cél olyan tüzelőberendezések fejlesztése volt, amelyek könnyen illeszthetőek a már meglévő, de gázüzemű torony rendszerű terményszárítókhoz, viszont a szárításhoz szükséges hőenergiát gáz helyett a terményből kirostált hulladék hasznosításával biztosítjuk. A prototípusok megépítése és üzemeltetése során azt tapasztaltuk, hogy az ilyen egységekkel felszerelt szárítást végző telephelyeinken a gázfogyasztást 100%-ban sikerült kiváltanunk, a korábban a szezon után nagy mennyiségben felhalmozódott és kezelési problémát jelentő (helyhiány, tűzvédelmi kockázat, kihordás, rakodási pluszköltségek) hulladék jelentős mértékű csökkentése mellett.

Terményszárítás fosszilis energia nélkül! A költséghatékony megoldás!

Miért is jelentős ez a technológia?
A terményszárítás kifejezetten energiaigényes technológia és korábban alkalmazott megoldás tetemes fosszilis energiahordozót (gáz) emésztett fel. A projektben megvalósult kutatás-fejlesztési tevékenység alapján létrejött új technológiai megoldás nullára redukálja a jelenleg alkalmazott szárítási technológia külső energia szükségletét és a terményszárítás során keletkező hulladékok mennyiségét. Továbbá a zártláncú technológia moduláris felépítése lehetőséget ad a hőkicserélő rendszer utólagos módosítására. Olyan komplex vezérlési rendszer került kifejlesztésre, amely képes valamennyi energetikai kiépítés kezelésére.

A technológia már öt telephelyünkön üzemel.

Az üzemeltetési tapasztalok alapján a telepített berendezések főbb előnyeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

• A berendezések telepítése után elérhető a 100%-os gázkiváltlás, azaz a szárítási szezon gázköltsége: 0 Ft! Ezen felül nem kell számolni se alul- illetve túlfogyasztási kötbérekkel sem.
• A fejlesztésnek köszönhetően a berendezés illeszthető a már meglévő szárítóberendezésekhez is, így alkalmazható 1 illetve 2 égős szárítóknál is.
• A telepítendő berendezés teljesen automatikusan működik, a tüzelőanyag betáplálása, illetve a hamuzása is automata, külön felügyeletet nem igényel.
• A terményszárítás a berendezés installálását követően CO2 semleges folyamattá válik, hiszen a keletkező CO2 újra megkötésre kerül, így a gazdasági előnyök mellett a környezetvédelmi előnyök is jelentősek.
• Zöldmezős beruházásnál, az új gabonaszárító felépítésekor, a tüzelőberendezés telepítése esetén nem szükséges az amúgy kihagyhatatlan gázégők megvásárlása, nincs szükség se költséges PB gáztartály telepítésére, se a nagy keresztmetszetű gázcsonk bekötésére, illetve a földgáz lekötés költségeivel sem kell számolni.

A projekt közvetett hatásai

Kisebb hatékonyságú tisztítási műveletre van szükség a betakarítógépen, ami csökkenti a környezetbe juttatott fajlagos füstgáztartalmat.
A szárító konstrukciójától függően csökkenthető, adott esetben elmaradhat a szárítás előtti előtisztítási művelet, ami csökkenti a szükséges meghajtó kapacitást, ezzel csökkentve a környezeti emissziót is.
A helyben keletkező tisztítási melléktermék fűtőértékével egyenértékű faapríték is kiváltható, annak előállításában, utókezelésében és szállítási feladataiban felhasznált fosszilis energiahordozó emissziójával együtt.
Megtakarítjuk a terménybetakarítási, terménykezelési műveletek során keletkező hulladékokkal kapcsolatos szokásos, kényszerű eljárásokat, beleértve azok környezetterhelő hatásai.

Mivel a prototípus berendezéseket különböző teljesítményű és gyártmányú gabonaszárító tornyokhoz is sikeresen tudtuk adaptálni, a következő célunk ezen berendezések piaci értékesítése annak érdekében, hogy az általunk megvalósított innováció előnyeiből minél több, akár már meglévő, de még gázégőt használó gabonaszárítókat üzemeltető társaság is profitálhasson.
További információért keresse kollégánkat:
Kiss Tamás
műszaki igazgató
kiss.tamas@szurotrade.hu
+36/30/454-7797
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 269.

Hozzászólás a cikkhez