Aktuális cikkek

HÚSMARHATENYÉSZTÉS

– Vajon mi a siker titka?

Aki nyitott szemmel jár Európában, és megfelelően tájékozódik az agrárágazat egyes szektorainak helyzetéről, láthatja, hogy a húsmarhatenyésztés egyre jobb mutatókkal rendelkezik; mintegy „sikerágazatként” hódít napjainkban.

Az utóbbi években ebben a szektorban emelkedett a legjobban az állatlétszám, és a legtöbb új gazda is ebbe a tevékenységbe vágta fejszéjét. Teljesen mindegy, hogy kisgazdaságok vagy nagyüzemek hajtják végre tenyésztési programjukat, az elégedettség általános – hiszen olyan gazdálkodást folytatnak, mely kulcsszerepet játszik a vidéki mezőgazdaság megőrzésében, munkát adva családoknak, élelmet és profitot termelve, mely hozzájárul egy-egy ország gazdasági motorjához. A piaci helyzet viszonylag stabil, a Dél-Európai végfelhasználó országok folyamatosan vásárolják a hízóalapanyagot – kisebb mértékben a vágóállatot – de a tenyészutánpótlásnak is kifejezetten jó piaci ára van. Mivel a tevékenység olyan területeken zajlik, ahol kifejezetten a legeltető állattartás az egyetlen lehetőség a gazdálkodásra, az Európai Unió és az egyes tagállamok kedvező támogatási környezetet biztosítanak a húsmarhatenyésztés számára. 

1. ábra – A húsmarha fajták megoszlása Magyarországon
2019 szeptemberében (forrás: NÉBIH)

A leginkább azonban mégis a gazdák felelősek saját tevékenységük sikeréért, amely kizárólag minőségi árutermelés esetén prognosztizálható. Ez azt jelenti, hogy jól kell feltérképezni az adottságokat – pl. egyes területeken, ahol a gazda gazdálkodik, milyen fajtákat érdemes tartani – és kizárólag a jó minőségű tenyészalapanyagot érdemes megvásárolni – még ha ez sokszor nagyobb beruházást is jelent. Napjainkban a francia fajták hódítanak egyre inkább húsmarha téren, a létszám fejlődésének tekintetében a limousin, a charolais és a blonde d’Aquitaine vezet nem csak Európában, de egyre több tengeren túli országban is. Ez azért lehetséges, mert ezek a fajták kiválóan termelnek viszontagságos körülmények között is, ugyanakkor a reprodukciós mutatóik is jók. A limousin fajta például nagyon jól adaptálódik szélsőséges időjárási viszonyokhoz, választáskor jó húsformákat mutat (kerek comb, széles far és izmolt hát), és 98%-ban könnyű, segítség nélkül történő ellést produkál. Nem véletlen, hogy a fajta létszáma az utóbbi 10 éveben Magyarországon megduplázódott, a farmok létszáma pedig csaknem megnégyszereződött.

A limousin fajta kulcsszerepet játszik a végtermék előállításban is. 2019-ben a kormány több támogatást biztosított tenyészállatok beállítására (ami óriási nőivarú tenyészállatfelvásárlást eredményezett például Romániában), de 2020-ban tovább támogatja – ígérete szerint – a minőségi tenyészbika beszerzést. Mivel a limousin tenyészbikák kifejezetten népszerűek, nem csoda, hogy a 2019 évi tenyészbika de minimis támogatás létszámainál is nagyot tarolt a fajta.

2. ábra – A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének tehénlétszám és taglétszám változása

A siker titka azonban nem kizárólag az adaptációs készség, a piac és a támogatási rendszer, bár kétségtelenül hatalmas menedzsmentet jelent egy-egy fajta sikerében és jövedelmezőségében. Mégis azt tapasztaljuk, hogy azok a fajták, amelyek tenyésztési programja jól irányított, abban a gazdák szinte egy egységként vesznek részt. Így nagyobb szelekciós előrehaladást tudnak elérni, mely generációról generációra bizony-bizony nagy mértékben javítja a tenyészállatok minőségét. Ha pedig javul a minőség, akkor javul az értékesített portéka, valamint a késztermék is. A jó minőséget pedig szívesebben veszik a piacon, egyre jobb árat fizetve, amely vonzóvá teszi a tevékenységet, és egyre több gazdálkodót csábít a minőségi termelés végrehajtására. Ha végig gondoljuk a fent leírt összefüggéseket, láthatjuk, hogy a minőségi termelés csak minőségi alapanyaggal és gondosan végrehajtott szelekciós munkával hajtható végre, melyet egy-egy fajta pontos tenyésztési programja koordinál. 

Az első lépés pedig minden esetben az a mozzanat kell legyen, amellyel a lehető legnagyobb hatás érhető el. Ez a húsmarhatenyésztés esetén a megfelelő tenyészbika választás. Hiszen egy 30–40 tehénből álló gulyára 1–2 bikát alkalmaznak fedeztetésre, ami azt jelenti, hogy a borjak mindegyikében megjelenik a bikák által hordozott jó (vagy rossz) tulajdonság, míg a teheneknek csak az egyetlen, saját borjukba örökítenek az adott évben. Vagyis, ha egy gulyában van egy-két rossz kvalítású tehén, akkor maximum egy-két rossz borjúval számolhatunk, de ha a bika hozza a rossz minőséget a populációba, akkor minden borjú minősége veszélyben lehet… Ezeket megfogadva mindenkit arra buzdítunk, hogy a húsmarhatenyésztés fellendítésénél első körben a tenyészbika minőségi alkalmazását célozza, akár tenyészállatot állít elő, akár árut termel. 

3. ábra – Tenyészbika de minimis támogatás létszámai hazánkban 2019. (forrás: AM)

Erre Magyarországon limousin és blonde d’Aquitaine fajtában már kialakultak teljesítményvizsgáló mechanizmusok, melynek tipikus sajátos formája a Központi Sajátteljesítmény vizsgálat. Ez egy olyan központi telepen zajlik, ahol tenyészbikák hízékonyságát, növekedését, küllemét vizsgálják, ezzel tesztelve teljesítőképességüket. Sőt limousin fajtában a tesztet kiegészíti egy genomikai analízis is, mely az állatokból kinyert DNS információkból következtet a teljesítőképességre. 2019-ben és 2020-ban lehetőség van ilyen tesztelt tenyészbikákat megvásárolni Magyarországon hazai és akár külföldi használatra is. Mindössze figyelni kell az árverési kiírásokat a szervező egyesület honlapján (www.limousin.hu), melyek januárban és márciusban lesznek meghirdetve. A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete ezzel a lehetőséggel kívánja segíteni a fajtákkal foglalkozó gazdákat, illetve azokat, akik újonnan kezdenek bele a tevékenységbe, vagy fejleszteni, modernizálni kívánják ágazatukat. 

Bár a minőségi tenyészállatelőállításhoz nélkülözhetetlen a jó minőségű, fajtatiszta nőivarú tenyészállatok beszerzése, mégis az első lépés a tenyészbikák minőségi alkalmazása. Ezen kívül persze számtalan tenyésztéstechnikai és tenyésztésszervezési lehetőség van megállapítani egy-egy állat minőségét, vagy a szelekcióban alkalmazni azon módszereket. Látható tehát, hogy fajtáink létszámának növelése – melyet a fajták minőségi javulása tesz lehetővé – elképzelhetetlen szelekciós munka nélkül. A fő irányvonalak (mint pl. a tesztelt tenyészbikák alkalmazása, vagy a fajtatiszta nőivarú tenyészalapanyag beszerzése) adottak, a szelekciós munka módszerei azonban már egyénileg választhatók. Azonban azt fejtegetni, hogy mely lehetőséget érdemes inkább használni, és ennek milyen hatása van egy-egy fajta fejlődésére, már egy teljesen más történet. 

Hozzászólás a cikkhez