Aktuális cikkek

CSEBER – Tizenöt éve a gazdálkodók szolgálatában

A CSEBER a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek gyűjtésére és ártalmatlanítására-hasznosítására alakult 2003-ban. A CSEBER tulajdonosai (jellemzően a nagy növényvédő szer gyártó cégek) mindig is szem előtt tartották a gazdálkodók igényeit. Az elmúlt tizenöt évben gyűjtőhelyeink arra törekedtek, hogy a visszahozott göngyölegeket átvegyék. Az közelmúlt trendjei az üres göngyölegekben is megjelennek és a régebben csak kis mértékben jelen lévő lombtrágyás göngyölegek mennyisége az elmúlt évek folyamán túlzott mértékben megemelkedett. A növényvédő szer gyártó és csávázott vetőmag előállító cégek már nem tudják tovább finanszírozni a gyűjtőhelyeinkre bekerülő rengeteg lombtrágyás göngyöleg gyűjtését, szállítását és kezelését.
A CSEBER egy kicsit olyan, mint egy nagy tengerjáró hajó, ami rendíthetetlenül megy előre a tengeren, ám nagyon vigyáznunk kell, hogy a hajót ne terheljük túl, ne pakoljuk meg túlságosan a fedélzetét. A maximális biztonságra kell törekednünk.

A rendrakás elkezdődött

Megkértük a gyűjtőhelyeinket, hogy próbálják meg kiszűrni a visszaérkező göngyölegek közül a lombtrágyás kannákat – és tudjuk, hogy ez némely esetekben szinte lehetetlen vállalkozást jelent.
Ezzel nem a termelőket kívánjuk kellemetlen helyzetbe hozni, csak szeretnénk „rendet tenni” a visszagyűjtés területén. Sajnos minden rendrakás egy kellemetlen állapot, de ezen túl kell esnünk ahhoz, hogy igazán fenntartható rendet teremtsünk a lombtrágyás göngyölegek területén.
A termelők visszajelzéseinek köszönhetően erőteljesen megmozdult a „lombtrágyás csapat”, akik komoly összefogással és nagy elszántsággal kívánnak megoldást találni a visszagyűjtés jelenlegi problémáira. Jó hír, hogy június végéig hivatalosan is megalakul a LOTESZ, a Lombtrágya és Termésnövelő Anyag Gyártók és Forgalmazók Szövetsége. A Szövetség megalakulása után elsődlegesen a göngyölegek átvételének, gyűjtésének és hasznosításának a feltételeit kívánják megteremteni.
Első lépésként a csomagoló anyagokról szóló 442/2012. (XII.29) Korm. rendelet módosításával szeretnék kibővíteni a közvetítő szervezetre átruházható hulladékok körét oly módon, hogy a „termésnövelő anyagok” hasonló körbe kerülhessenek, mint a növényvédő szerek.
Az European Crop Protection Assication (ECPA) „Container Managemenet Systems” munkacsoportja – a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek visszagyűjtésével foglalkozó szervezeteket tömöríti. Áprilisban Bukarestben tartott a munkacsoport három napos munkaértekezletet és ott elhangzott, hogy a folyékony lombtrágyás göngyölegeket együtt gyűjtik a növényvédő szeres göngyölegekkel. Egyeztetés történt mind a német (RIGK), mind a francia (ADIVALOR) képviselőkkel és megerősítést nyert, hogy nem lehet hatékonyan szétválogatni ezeket a göngyölegeket és nem tartják járható útnak a teljesen elkülönített gyűjtést – hiszen maguk a termelők sem elkülönítve használják ezeket a készítményeket.
Szeretnénk, ha a jövő évre sikerülne megteremteni a jogszabályi hátterét annak, hogy a növényvédő szerek mellett a lombtrágyás göngyölegeket is jogosult legyen a CSEBER a gyűjtőhelyein átvenni, gyűjteni és kezeltetni és jogosult legyen szolgáltatási díj/hasznosítási díj begyűjtésére a kibocsátóktól.
Ehhez összefogásra van szükség mind a termelők, mind a gyártók, fogalmazók, gyűjtőhelyek, szakmai szervezetek, döntéshozók és a jogalkotó részéről.

Vannak alternatív megoldások

Már az idei évben is vannak olyan lombtrágya gyártó cégek, akik maguk oldják meg saját gyártású lombtrágyás göngyölegeik átvételét. A magyarországi gyártók között van olyan is, aki már évek óta működteti visszavételi rendszerét – és a jó állapotú használt kannákat sok esetben újratölti. Ez a legkiválóbb módja a kannák anyagában újrahasznosításának. (Ennek köszönhetően évente több, mint száz tonna műanyag hulladék keletkezését tudják elkerülni.)
Tudomásunk szerint más cégek is elkezdték saját visszagyűjtési rendszereiket üzemeltetni, e rendszerek működéséről a termelők minden esetben a gyártó cég megkeresésével tájékozódhatnak. Kérjük a termelőket, hogy kérdés esetén keressék a gyártók képviselőit.

Társadalmi felelősségvállalás és kiterjesztett gyártói felelősség

A társadalmi felelősségvállalás mindannyiunk feladata. A környezetünk védelméért is együttesen kell munkálkodnunk. Az Európai Parlament 2018. május 22-én fogadta el a „Körforgásos Gazdaság” törvényjavaslat csomagot, ami rendkívül ambiciózus célokat tűzött a tagállamok elé. Ennek hatására meg fog változni a Hulladék keretirányelv és a Csomagolási és csomagolási hulladék irányelv, amelyek miatt a hazai környezetvédelmi szabályozást is jelentősen át kell dolgozni. Növekednek a csomagolási hulladékok gyűjtésének és hasznosításának célszámai 2025 és 2030 évre. Ezen célok eléréséhez mindannyian hozzá kell járulnunk, új ismereteket kell elsajátítanunk és új szokásokat kell kialakítanunk.
Hálás vagyok azért, hogy a környezettudatosság erős a magyar agráriumban és ennek alapján bízom abban, hogy hosszú távon a lombtrágyás göngyölegek és a műtrágyás zsákok kérdése is megoldásra talál – hangsúlyozta Fenyvesi Rita, a Cseber Nonprofit Kft. ügyvezető asszonya.
A CSEBER tulajdonosi köre készen áll arra, hogy megfelelő jogszabályi háttér esetén módosítsa a Cseber Nonprofit Kft. alapszabályát és kibővítse a tevékenységi körét.
A Cseber Nonprofit Kft. alapítása óta tagja a Növényvédelmi Szövetségnek (NSZ), akik az ECPA (European Crop Protection Assicaition) képviseletét látják el. A Növényvédelmi Szövetség 2018. május 25-én stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Agrár Kamarával (NAK). Többek között a Szövetség és a Kamara támogatására is számítunk a jelen helyzet mielőbbi, mindenki számára megnyugtató megoldásában.
Ügyvezető asszony bízva a pozitív változásban úgy véli, hogy a Cseber 15 éves évfordulójának legszebb megünneplése az lenne, ha eleget tudnának tenni a termelők óhajának és megoldást nyújthatnának a lombtrágyás göngyölegek kibocsátóinak.

Hozzászólás a cikkhez