Aktuális cikkek

Kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység a Nyíregyházi Egyetemen – 2.

2. rész

Laboratóriumi fagyasztva szárító berendezés

Az intézmény kiemelt K+F+I akciótervei 2016–2020 között

Intézményi kutatási súlypont
A Felső-Tisza-vidék élő rendszereinek fenntartható fejlesztése (integrált, multidiszciplináris humán/ökológiai kutatások): populáció-, viselkedés-, vízi- és mikrobiológiai ökológia; az ökológiai gazdálkodás technológiája; tájjellegű növénytermesztés; élelmiszerkutatás; az internet, mint gyors ismeretközvetítő alkalmazási lehetőségei (intelligens település); térségi pedagógia és közoktatás.

Környezettudományi kutatások

 • Molekuláris ökológiai biológia műhely fejlesztése.
 • Populáció-ökológiai és viselkedés-ökológiai alap- és alkalmazott kutatások.
 • Az éghajlat- és élőhely-változás biológiai sokszínűségre gyakorolt hatásának követését támogató kutatások.
 • Vízi ökológiai alap- és alkalmazott kutatások.
 • Környezet-analitikai alkalmazott kutatások.
 • Mikrobiológiára alapozott ökológiai alap- és alkalmazott kutatások.
 • Humánbiológiai/történeti antropológiai alap- és alkalmazott kutatások.

Alkalmazott geográfiai kutatások

 • A Felső-Tiszavidék természeti és társadalmi kritikus területeinek felmérése, a természeti veszélyek és a szociál-geográfiai mutatók feltárása, követése és az eredmények felhasználása a fenntartható fejlesztésben.
 • A Felső-Tiszavidék humánökológiai térinformatikai adatbázisának kiépítésében való részvétel, az élettelen természeti adottságok felmérésével, a térbeli mintázatok és adatok geo-informatikai elemzésével.
 • A pedagógusképzési rendszer megújításának lehetőségei (integrációs modellek kidolgozása).
 • A pedagógusok mentálhigiénéje.

Informatikai és matematikai kísérleti fejlesztések

 • Az internet kiterjedt alkalmazása:
 • adatrögzítés, adatkommunikáció, adatelemzés,
 • energetikai, vízgazdálkodási és közlekedési alkalmazások,
 • a technológia alkalmazása a felsőoktatásban.
 • Robotika:
 • alkalmazások a számítógép- és járműgyártásban,
 • mesterséges intelligencia, robotintelligencia kutatások.
 • Mobil alkalmazásfejlesztés:
 • szoftverfejlesztések, a kapcsolódó nyelvek kutatása és oktatása,
 • a mobil eszközök, mint szenzorok, adatgyűjtők, adatelemzők, megjelenítők.

Műszaki tudományi kutatásfejlesztések

 • Fenntartható ipari technológiák (környezetbarát megmunkálási eljárások vizsgálata és fejlesztése).
 • Forgácsolási folyamatok vizsgálata kísérleti úton és modellezéssel.
 • Csavar- és menetfelületek modellezése és gyártása.
 • Modern ipari alapanyagok kutatása és fejlesztése.
 • Innovatív ipari automatizálási és folyamatszabályozási rendszerek kidolgozása.
 • A szenzortechnika alkalmazási lehetőségeinek feltárása az intelligens alkalmazások területén.
 • Műszaki logisztikai K+F+I feladatok megoldása a régióban.

Agrárműszaki kutatásfejlesztések

 • Fenntartható gépesítési megoldások alkalmazása a mezőgazdaságban:
 • alacsony fajlagos energiaigényű erőgép üzemeltetési lehetőségek kutatása,
 • korszerű hajtóanyagok és a belsőégésű motorok vizsgálata,
 • környezetkímélő vegyszer-kijuttatás egyes alkalmazástechnikai megoldási lehetőségeinek feltárása és elterjesztése.
 • A kenőanyag felhasználás csökkentési lehetőségeinek vizsgálata a mezőgazdasági gépek motorjainak üzemeltetésekor.
 • Az amaránt termesztés és felhasználás technológiájának gépesítése.
 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari terményszárítók műszaki fejlesztése.
 • Térségi energetikai központ kialakítása és „K+F+I” tevékenysége. (Energiagazdálkodási audit, megújuló energiák alkalmazási lehetőségei).
 • Mezőgazdasági melléktermékekből és energia ültetvényekből származó biomassza alapanyagok hasznosítása (technológia és gépesítés).
 • Az ökológiai gazdálkodás technológiai – műszaki fejlesztése.

Mezőgazdasági (agrártudományi) kutatásfejlesztések

 • Magas biológiai értékű tápanyagokat tartalmazó tájjellegű zöldségfélék (torma, káposzta) termesztés-technológiájának fejlesztését támogató alkalmazott kutatások.
 • Ökológiai és tájtermesztési kutatások a Szabolcs-Szatmár-beregi térség tradicionális növényi kultúrái vonatkozásában.
 • Egyes energianövények (pl.: fűz, akác, olasznád) termesztés-technológiájának fejlesztését megalapozó kutatások különösen a talajszennyező anyagok talajból történő eltávolítására.
 • A precíziós mezőgazdálkodásnak a természeti erőforrások minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata.
 • A GMO alkalmazása nélküli termesztés ellenőrzési technológiai módszereinek kutatása és fejlesztése.
 • Kiemelkedő biológiai értékű alternatív, szárazságtűrő növények (pl. amaránt) termesztéstechnológiájának fejlesztésével kapcsolatos kutatások.

Élelmiszeripari kutatásfejlesztések

 • Tájjellegű szántóföldi és zöldségnövények belső (biológiai) paramétereinek vizsgálata a fajta, és a tápanyag-visszapótlás az évjáratra jellemző környezeti körülmények függvényében.
 • A Szabolcs-Szatmár-beregi térség magas biológiai értékű növényi kultúráira alapozott egészséget megőrző élelmiszerek fejlesztésével kapcsolatos „K+F+I” tevékenységek.
 • Mezőgazdasági termények, zöldségfélék és gyümölcsök magas tápértéket megőrző korszerű szárítási eljárásainak kutatása, technológiai fejlesztése.
 • Az élelmiszer-feldolgozás technológiai és műszaki feltételrendszerének fejlesztése.
 • Mezőgazdasági és termék-feldolgozási eredetű hulladékok és melléktermékek teljes körű visszaforgatását célzó technológiai láncok, ciklusok kifejlesztése.

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások

 • K+F+I szolgáltatások elsősorban az informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, logisztikai vállalkozások és a gépjárműgyártás számára a termékfeldolgozás, az anyagtudomány és gyártástechnológia, továbbá a környezettechnika és a minőségmenedzsment területén.
 • A Műszaki és Agrártudományi Intézetben elérhető specifikus szolgáltatások:
 • talajvizsgálatok akkreditált laboratóriumban;
 • növényvédelmi (permetező) gépek időszakos műszaki felülvizsgálata;
 • Fémek, valamint hegesztett kötések laboratóriumi és helyszíni vizsgálata;
 • Környezeti zaj- és rezgésvizsgálatok.

Összefoglalás

A Nyíregyházi Egyetem az intézményfejlesztési tervével összhangban alap- és alkalmazott kutatásokat végez a műszaki, informatikai és közlekedéstudományok, az agrár- és élelmiszertudományok, az anyagtudományok, a természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén. K+F+I tevékenységét a hazai és nemzetközi partnerekkel folytatott (hálózatos) együttműködések, az alkalmazott kutatások és kutatás-fejlesztések jellemzik.
A Nyíregyházi Egyetem kutatási súlypontját a Felső-Tisza-vidék (Nyírség, Szatmár–Beregi-síkság) élő rendszereinek fenntartható fejlesztése alkotja. emellett kiemelkedik az agrárműszaki jellegű kutatás és szolgáltatás, továbbá az ökológiai gazdálkodás technológiájának, valamint a tájjellegű növénytermesztés és az élelmiszerek feldolgozási lehetőségeinek fejlesztése.

Prof. Dr. Kerekes Benedek
Nyíregyházi Egyetem
Műszaki és Agrártudományi Intézet

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység a Nyíregyházi Egyetemen | Magyar Mezsgye | magyarmezsgye.hu

Hozzászólás a cikkhez