Aktuális cikkek

Élet a nyertes pályázatok után

Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján felgyorsulni látszanak a tenderek eredményhirdetései. Még februárban a „Mezőgazdasági Kisüzemek Fejlesztése”, valamint a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívások 1. értékelési határnapjáig beérkezett kérelmek már elbírálásra kerültek. Augusztusban további pályázatok eredményei látnak majd napvilágot.
Ameddig várakozik a benyújtott pályázatának eredményhirdetésére, érdemes megtenni pár előkészületi lépést, hogy a megvalósítás zökkenő- és büntetésmentes legyen. Gyakori és sajnos legkellemetlenebb szituáció, ha a benyújtott pályázati anyag nem áll a pályázó rendelkezésére, ami azért fordulhat elő, mert a benyújtás a Magyar Államkincstár elektronikus felületén történt. Ennek következtében nem minden esetben juttatja el a pályázatíró a pályázó részére a benyújtott anyagot. A benyújtást követően az ügyfélkapura automatikusan megküldésre kerül a pályázati anyag, melyet érdemes letölteni és elmenteni, hogy az később, a megvalósítás alatt mankóként szolgáljon.
Amennyiben rendelkezésre áll az említett dokumentum, érdemes átolvasni a megvalósítás megkezdése előtt még egyszer, mivel sok esetben előfordul, hogy nem az került bele, amit vállalni szeretett volna, de az is elképzelhető, hogy már nem emlékszik a project minden részletére. Ha a benyújtott projekttervhez képest változtatásokat szeretne alkalmazni, mindenképp forduljon projektmenedzserhez, aki tájékoztatja a lehetőségekről.
A pályázati anyag ismeretének tükrében a támogatói okirat kézbesítését követő lépések:
A nyertes okirat okozta boldogság mámorban ne feledkezzünk meg annak teljes elolvasásáról, ugyanis előfordulhat, hogy bizonyos tételekre nem ítéljék meg a támogatást. Ilyenkor érdemes újragondolni projektünket.
A hosszan húzódó bírálat eredményeként nagy valószínűséggel a beadáskor megtervezett mérföldkövek nem tarthatók, melyek módosítására a támogatói okirat jogerőre emelkedéséig van lehetőség – ami 15 nap. Ennek elmaradása esetén a nem teljesített mérföldkövek miatt büntetést szabhatnak ki.
A Közbeszerzési Törvény (továbbiakban Kbt.) módosulásának következtében beruházási projektek esetén szükséges megvizsgálni, hogy a pályázó, illetve a projektelemek a Kbt. hatálya alá tartoznak-e, mivel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért csak a pályázó a felelős. Amennyiben ezen kötelezettség elmulasztásra kerül, úgy a kedvezményezett a megítélt támogatás teljes visszafizetésére lesz kötelezett.
Gyakori hiányosság, hogy a projekt-megvalósítás kezdetén nem történik megfelelő pénzügyi tervezés, aminek eredményeként forráshiány akadályozhatja a sikeres megvalósítást. A finanszírozási tervet szintén érdemes az Agrárközösség tapasztalt szakértőivel közösen összeállítani, így nem érheti meglepetés a nyertes pályázót.
Jellemző, hogy a benyújtott támogatási kérelemben meghatározott projektelemekben változás történt (pl.: nem gyártják már az adott gépet vagy eszközt). Ilyen esetekben szintén van módosításra lehetőség, amennyiben az a megfelelő hatóság felé, megfelelő időben jelzi a kedvezményezett a változást.
A fentiekben leírtak alapján érdemes a várakozási időt is hasznosan tölteni és végiggondolni elképzelésének megvalósítását, hogy később ne ütközzön akadályba. Ennek legmegfelelőbb módja, ha tapasztalattal rendelkező szakértőt keres fel.

Török Zoltán
Pályázati üzletág-vezető
Agrárközösség
www.agrarkozosseg.hu

Hozzászólás a cikkhez