Aktuális cikkek

Őszi vetésű növények tápanyag ellátási teendői

A tápanyag ellátás nélkülözhetetlen és elengedhetetlen eleme a jövedelmező gazdálkodásnak – ezt nem győzzük hangsúlyozni – és ebben meghatározó szerep jut a műtrágyáknak. Egy-egy növény sikerességét az alaptrágyázással indítjuk. Az alaptrágyázás elmaradása, vagy nem megfelelő módja kérdésessé teszi a termesztés eredményességét.
Erős kockázati tényező az alaptrágyázás elmaradása kedvezőtlen időjárási körülmények között. Ez azt jelenti, hogy a talaj könnyen felvehető tápanyag készlete vészesen lecsökkent. Éppen ezért nagy jelentőséggel bír, hogy mikor és mivel műtrágyázunk. Az őszi vetésű növényeknél számolnunk kell azzal a ténnyel is, hogy a talajok természetes tápanyag szolgáltató képessége – a tél végén, kora tavasszal – egyébként is csekély, különösen a nitrogén és a foszfor tekintetében.
A várható tápanyag hiányokat időben kiadott, arra alkalmas műtrágyaféleségekkel jelentős mértékben csökkenthetjük.
Számadatokkal még nem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy mekkora volumenű volt az egyébként sem magas műtrágya felhasználás, az azonban megállapítható, hogy lényeges visszaesés történt. Nem a szakismeret, hanem az idő-, vagy pénzügyi lehetőségek hiánya miatt nem sikerült kijuttatni a szükséges tápelem mennyiséget.
Sokszor jelentős területek kerülnek bevetésre nagyon szerény vagy műtrágyázás nélkül. A teendőket attól függően kell meghatározni, hogy alaptrágyát juttattunk-e ki ősszel vagy sem, ez határozza meg, hogy elegendő fejtrágyázásra csak a nitrogén, nitrogén és kéntartalmú vagy pedig komplex műtrágyát használjunk.
Az alaptrágyázás jelentősége ismert, elhagyása, az egyoldalú vagy erősen túlsúlyos nitrogén műtrágyázás negatívan hat a termés mennyiségére és minőségére egyaránt. Egy dolog biztos: az a termelő ér el nagyobb jövedelmet és nőnek a túlélési esélyei, aki a környezetéhez viszonyítva több és jobb minőségű terményt állít elő. Ennek pedig feltétele, hogy a növények számára kedvező fejlődési, növekedési körülményeket biztosítsunk. Ebben meghatározó szerepe van a harmonikus tápanyag ellátásnak.
A nitrogén mennyiség meghatározása mind két esetben egyaránt fontos. A repce és a kalászosok termését jelentősen befolyásolja egyrészt a mennyisége másrészt, hogy a növénynek időben rendelkezésre álljon. A nitrogén az egyik legdrágább és a legnagyobb mennyiségben felhasznált műtrágyaféleség, ennek ellenére a kiadagolt dózisok megállapítása a legpontatlanabb. A nitrogén adagok meghatározását segíti az ásványi nitrogénvizsgálatra alapozott szaktanács.
A teendőnk tehát abban az esetben, ha az alapműtrágyázás ősszel megtörtént, (bedolgozva a vetendő növény gyökérszintjére) az első fejtrágyázás elvégzése (jól megválasztott nitrogénféleséggel és mennyiséggel) időben. A jövedelem csökkenés mérséklésére – azokon repce és kalászos területeken ahol részlegesen, vagy teljesen elmaradt az őszi alaptrágyázás – ajánlott az első fejtrágyázást magas nitrogén tartalmú, jó oldékonyságú komplex műtrágyával elvégezni.
A kijuttatást az időjárás és a jogszabályok által megengedett legkorábbi időpontban ajánlatos megtenni.
A tápanyag gazdálkodási hiányosságok részben kiküszöbölhetők az első növényvédelmi munkálatokkal egy menetben kijuttatott, jól megválasztott lombtrágyázással.
A lenti számok irányadó jellegűek, célszerű a tápanyagellátást talajvizsgálatra alapozva megtervezni és elvégezni.

A fontosabb őszi vetésű növények tápanyag-igénye a vetés előkészítés (ősz) során

Szécsiné Stempel Bernadett
Murvai József

Hozzászólás a cikkhez