Aktuális cikkek

Együttműködési keretmegállapodás

Együttműködési keretmegállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetem valamint lapunk, a Magyar Mezsgye.

12

A Nyíregyházi Egyetem – jogelődjéhez hasonlóan – stratégiai céljai között kiemelt fontosságot tulajdonít a mezőgazdasági kutatásoknak. A Nyírségben eredményesen termeszthető növények biológiai alapjainak és környezetkímélő termesztéstechnológiájának fejlesztése mellett az ökológiai termesztés, a szántóföldi energetikai célú biomassza termelés, a talajok fitoremediációja és a szennyvizek, hulladékok kezelése és mezőgazdasági hasznosítása jelentik a legfontosabb kutatási témákat. Emellett a Nyíregyházi Egyetem, és annak Műszaki és Agrártudományi Intézete mindig is kiemelkedően fontosnak tartotta a megye agrártermelőinek szakmai segítését. Ennek keretében a felsőfokú akkreditált képzéseink mellett a korábbi években számos alkalommal képzéseket és szakmai programokat szervezetünk a gazdálkodók számára. Mezőgazdasági mérnöki, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki képzéseinkben is lényeges elemként jelenik meg a környezettudatosság és fenntarthatóság. Éppen ezért Intézményünk célul tűzte ki, hogy a magas színvonalú szakemberképzés mellett a gazdálkodókat is szakmailag segíteni kívánja.

A kutatási eredmények, és vállalkozói szolgáltatások közzététele és társadalmi hasznosítása, ezen keresztül a megye és a régió agrártermelőinek szakmai segítése közös érdek, melynek érdekében született meg az együttműködési megállapodást. Az megállapodás közös célja, hogy a felek közösen tevékeny szerepet vállalnak a Nyíregyházi Egyetemen folyó kutatások eredményeinek és vállalkozói szolgáltatásainak gazdálkodókkal történő megismertetésében. A lap már korábban is megjelentetett olyan kutatási eredményeket, publikációkat, cikkeket, melyet az egyetem (korábban főiskola) munkatársai, a Műszaki és Agrártudományi Intézet munkatársai írtak. Ezt a hagyományt továbbra is fenntartani, fejleszteni, bővíteni kívánják, kiterjesztve ezt akár a hallgatók publikációira is.

További cél a felekkel kapcsolatban lévő agrártermelőkkel, vállalkozásokkal, egyéb szervezetekkel és hallgatókkal történő kölcsönös információ csere, folyamatos tájékoztatás, segítségnyújtás a vállalkozásoknak lehetőségeik megismeréséhez, és az ezekből származó feladatok teljesítéséhez, illetve információt nyújtani a Nyíregyházi Egyetemnél elérhető képzésekről, szakmai programokról, segítve ezzel mindkét szervezet munkáját, tevékenységeit és közös céljaink elérését, együttműködve a különböző lehetséges kapcsolódási pontokon.

Mentés

Hozzászólás a cikkhez