Állat
2023-ban is sokan vásároltak limousin és blonde d’Aquitaine tenyészbikát
2024. January 08.
Úgy tűnik, a tenyésztők idei „választása” alapján érdemes volt ismét limousin vagy blonde d’Aquitaine tenyészbikát vásárolni, ugyanis 2023-ban is vezető helyen áll mindkét fajta a tartók által preferált tenyészbika fajták listájában.

Ezt a listát a 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között vásárolt, de minimis tenyészbika beállítás támogatást igénylő kérelmezők igazoláskérései alapján állították össze a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetségének tenyésztőszervezetei.

Már a támogatás fennállása óta a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének számai vezetnek; míg a limousin tenyészbikák létszáma folyamatosan az első helyen szerepelt minden évben, addig a blonde d’Aquitaine szisztematikusan a 3. helyen áll. A francia fajták tehát igen népszerűek Magyarországon, mert folyamatosan dobogós helyeken állnak, és együtt a teljes tenyészbika kibocsátás majdnem háromnegyedét adják.

ÉRDEMES LIMOUSIN TENYÉSZBIKÁT VÁSÁROLNI
A tenyésztők és tartók jelentős része már a támogatás kezdete óta kifejezetten jó véleménnyel van a limousin fajtáról. Amellett, hogy jó tulajdonságai kiemelkedőek, igen piacosak, és az ivadékaikat is mindig az egyik legmagasabb árkategóriában lehet értékesíteni. Azt, hogy a vásárlók körében mennyire kedvelt, több éve bizonyítja a tenyészbikák eladási grafikonja, ahol látható, hogy a limousin majdnem az összes tenyészbika kibocsátás felét adja szinte minden évben. Ennek az oka a fajta kiváló szaporasági és növekedési, hústermelési tulajdonságainak egyensúlya, illetve az a kitűnő adaptációs képesség, amely az ország szinte minden területén „ideális” apává teszi. Abban is biztos lehet, aki limousin vagy blonde d’Aquitaine tenyészbikát vásárol, hogy minőségi tenyészállatot kap, hiszen az egyesület szelekciós módszere, valamint a nemesítéshez alkalmazott szelekciós séma gyakorlati végrehajtása is kifejezetten szakmai alapokon nyugszik, és egyedülálló az országban.

SZELEKCIÓ PONTOSAN MÉRT ADATOK ALAPJÁN
Sok éve általános már a hazai tenyésztőszervezetek körében, hogy a tenyészbika kiválogatás alapja a küllemi bírálat és a súlymérés. Ezek valóban nagyon fontos összetevői az apaállattá minősítésnek. Egyesületünk azonban 2021 óta francia mintára technikusi hálózatot működtet, melyet részben állami támogatásból, részben a szolgáltatási díjakból, részben pedig a de minimis tenyészbika beállítás támogatást igénylő olyan vásárlóktól (a tenyésztőszervezeti igazolás kiadásának díja) finanszíroz, akik nem tagjai az egyesületnek, azaz nem fizetnek tagdíjat, de a szolgáltatást igénybe veszik. Ennek hatására a technikusok, akik járják az országot, lemérik a törzstenyészetek egyedeit választási és éves korban. Ilyenkor nemcsak súlymérés, hanem testméretfelvételezés is történik. Ugyanez a procedúra egészíti ki a teljesítményvizsgálat során a küllemi bírálatot, így a minősített tenyészbikák objektív, mért küllemi tulajdonságok alapján kapják meg a szükséges engedélyt, hogy apaállatokká váljanak.

A VÁLASZTÁSI BORJAK ÉS AZ ÉVES ÜSZŐK KONTROLLJA IS FONTOS
Egy-egy tenyészbikát használva fontos, hogy képet kapjunk a borjaikról, hiszen a tenyészbika értékét végül is az utánuk született ivadékok minősége adja. Nagyon fontos, hogy használjuk a modern tenyésztéstechnika és a genetikai-genomikai vizsgálatok adta lehetőségeket, azonban a „jóslatokat” nem árt igazolni valódi mért eredményekkel. Amikor választáskor a törzstenyészetekben kötelezően elvégzett mérések megtörténnek, a tenyészet képet kap az egyedekről, hogy az egyes tulajdonságokat tekintve hogyan viszonyul a tenyészet többi egyedéhez, vagy az országos populációhoz, illetve azt is megtudja, hogy mely párosítások után lehetnek kiemelkedő egyedek az adott tulajdonságot tekintve. Mivel a tenyészetek saját utánpótlásra is nevelnek üszőt, így fontos, hogy az utánpótlásra kiválasztott egyedek is ilyen „kiemelkedő növendékekből” kerüljenek ki. Ebből az következik, hogy az üszők mérése is fontos. Ha nem mérjük az üszőket, a minőségi fejlődés hosszú távon nagyon lelassul. Gondoljunk csak bele, hogy ezek az üszők – amikor majd tehénné válnak – a tenyészbika növendékek nőivarú felmenői lesznek, azaz a genetikai állományuk 50%-át adják majd.

A PIAC IS PREFERÁLJA A NAGYTESTŰ FAJTÁK BORJAIT
Ha egy fajta nemesítése, szelekciós sémája megfelelő, tenyésztésszervezése jól működik, akkor a minőségi javulás is tetten érhető. Sajnos a limousin és a blonde d’Aquitaine esetében ez egy „kétélű fegyver”, mert nem mindegy, hogy milyen tulajdonságot célzunk meg. A piac – húsmarha fajta lévén – a limousin és a blonde d’Aquitaine kiváló húsminőségű egyedeit keresi. Ezek élőállat esetén a nagy súly, nagy váz (amiről sok húst lehet termelni), illetve a finom csontozat, bőr (a vágási kihozatal is jó legyen, ne legyen a csont és a faggyú aránya magas) értékmérők értékeiben nyilvánulnak meg. Azonban az ezekre a tulajdonságokra irányuló szelekcióval vigyáznunk kell, mert ez rontja a reprodukciós tulajdonságokat (könnyű ellés, jó tejtermelő képesség tb…). Mivel a limousin és a blonde d’Aquitaine fajták előnye a többi fajtával szemben pont a hústermelő képesség és a szaporaság egyensúlya, ezért úgy kell a hústermelésre irányuló szelekciót elvégezni, hogy a szaporaság ne romoljon. Ez csak nagyon visszafogott emelkedést tud eredményezni a választási súly genetikai előrehaladását tekintve, ugyanakkor garantálja a „könnyen tarthatóságot”, vagyis azt, hogy a gazdáknak ne kelljen elléskor segítségére sietni a tehénnek (mert szinte alig van nehézellés), vagy itatással táplálni az ivadékot az anyaállat helyett. Ezt a két kiváló tulajdonságot elismeri a piac, így a minőségi alapanyagra (legyen akár hízóalapanyag, vágóállat vagy tenyészállat) mindig az átlagosnál jobb árat fizet.

Összességében azt látjuk, hogy a limousin és a blonde d’Aquitaine fajták egyre inkább terjednek, nemcsak Magyarországon, hanem a fajta hazájában, Franciaországban is, mindemellett létszámaik növekvő tendenciát mutatnak Európában és világszerte. Hazánk mindkét fajtából (akárcsak a többi húsmarhából is) jórészt exportra termel. Érdekesség, hogy amíg a hízóalapanyagot és a vágóállatot egyértelműen a déli piac vásárolja fel, addig a tenyészállatok dél, dél-kelet és kelet felé távoznak az országból. Sajnos az utóbbi időben az orosz-ukrán konfliktus teljesen megállította a keleti tenyészállat exportot, a török tenyészállat felvásárlások azonban egyre inkább erősödnek. Egyelőre a Közel-keleti térség folyamatainak hatását még nem látjuk a felvásárlások tekintetében.

Hazánknak nagyon fontos a húsmarha (és ezen belül fajtáink) exportja, hiszen komoly összegeket irányít Magyarországra, amelyeket a termelők és a szektorban dolgozók feltehetően itthon költenek el. Azt is fontos megjegyezni, hogy ez a tevékenység rengeteg családnak ad munkát, bevételt, és olyan területeket hasznosít, ahol hatékony mezőgazdasági termelést egyéb módon (szántóföldi növénytermesztés, kertészet) nem lehetne kifizetődően végezni. A jövőben ugyanakkor egyre fontosabb lesz az élelmiszer előállítás, hiszen a folyamatosan növekvő népességet évről évre több élelmiszerrel kell ellátni.

Nem vitás, hogy az élelmezés, a világ élelmiszerrel való ellátása egy nemes misszió, melyet azonban nagyon sok körülmény befolyásol, többek között az éghajlat, a genetikai előrehaladás,  a világgazdaság és a politika. Ennek tudatában, ha feltesszük a kérdést, hogy a következő időszakban hogyan alakul állattenyésztésünk, szarvasmarhatenyésztésünk, és ezen belül a húsmarha tenyésztésünk, nem nehéz belátni, hogy a válasz egyelőre még a „jövő ködébe burkolódzik”. Mi tenyésztők ilyen kilátásokat tekintve csak egyet tehetünk: pozitívak és bizakodóak maradunk, valamint továbbra is a legjobb tudásunk szerint végezzük munkánkat.

dr. Szücs Márton
ügyvezető igazgató
Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Atukavíz1DosanIsterraKén Kft.3commGo-Mo Kft.Hajdú László diófa banerMg. FalkerAtukavíz3Hotel HunorForest PowerBorda Gépipari Kft.Agroplast kft.SóstótargMagyar Kukorica Klub bannerFém- ls Faipari SzövetkezetBerek-VízErforg-AimCad-ServerDamisolKaunisAtukavíz2Király és Király banner 24.03.17-igLidraDigitasMizse-PlastGB TradeMed-Plast
PRINT LAPOK