Aktuális cikkek

Borok krízislepárlására vonatkozó támogatás

A 21/2020 (VI. 19.) AM rendelet alapján idén 2,5 milliárd forintos keretösszeggel, mintegy 250.000 hl borra hirdették meg a krízislepárlási támogatást, amely alternatívát jelenthet azoknak a termelőknek, akik kapacitáshiánnyal vagy eladási gondokkal küzdenek a koronavírus-járvány okozta helyzet következtében. A támogatást 2020. július 1. és szeptember 25. között lehet igényelni.

A lepárló által előállított alkohol csak ipari vagy gyógyászati célokra használható, így a szeszesitalok piacát nem terheli, ugyanakkor hozzájárulhat a járvány elleni védekezéshez. A lepárló a borok alkoholtartalma alapján 56,6–115 forint átvételi árat adhat literenként a termelőnek. Egy bortermelő legfeljebb 2000 hl saját előállítású borral vehet részt a támogatott lepárlásban, annak érdekében, hogy minél több kistermelő részesülhessen a támogatásból.

A támogatás jogosultja a lepárló üzem, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át, amelyből kizárólag ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készíthet. A lepárlóüzem a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a közleményében meghatározott időpontig kell bejelentenie a Kincstárnak.

A lepárlónak be kell jelentenie a lepárlási vállalását és a kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a lepárlási vállalását a Kincstár közleményében közétett időpontig lepárolja.

Ha a lepárlásra vonatkozó jogos igények együttesen meghaladják az intézkedés keretösszegét, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

A Kincstár a krízislepárlási intézkedésben történő részvételt a lepárlási keret erejéig hagyja jóvá. Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalása meghaladja a lepárlási keretet, a Kincstár a lepárlási vállalásokat azok mennyiségének növekvő sorrendjében fogadja el.

Az intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani, amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti, aki a borászati termék tételhez tartozó borászati termék első borászati termék származási bizonyítványán és ugyanazon tételre vonatkozó forgalomba hozatali engedélyén is szerepel. Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani az 59/2020 (VI.30) Kincstár közleményben közzétett időszakban lehet.

A bortermelőnek a lepárlóüzem részére át kell adnia:

  • a hegybíró által – az első borászati termék származási bizonyítvány kérelemben szereplő borászati termékmennyiség alapján – kiadott igazolást a 2017–2019. évekre vonatkozóan a bortermelő borászati termékmennyiségének átlagáról,
  • a beszállítani kívánt borászati terméktételre vonatkozó első borászati termék származási bizonyítvány másolatát
  • a NÉBIH által a borászati terméktételről kiadott forgalombahozatali engedélyét.

A lepárlóüzem az intézkedés keretében csak olyan borászati terméktételt vehet át, amelynek a tulajdonjogát a bortermelő a forgalombahozatali engedéllyel igazolta, és ugyanazon bortermelő a borászati terméktételre vonatkozó első borászati termék származási bizonyítványán is szerepel.

Egy bortermelő a támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat be lepárlóüzembe krízislepárlásra, de a beszállított borászati termék mennyisége nem haladhatja meg a 2017–2019-ben előállított borászati termékmennyiség átlagának 50%-át. Egy borászati termelő által szállított bormennyiség után fizetett támogatás legfeljebb 115 forint/liter.

A borászati termékek krízislepárlási céllal lepárlóba történő szállításának időszakáról, valamint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló kincstári közlemény megjelentetése folyamatban van.

A támogatással kapcsolatos további információk, a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló 21/2020 (VI. 19.) AM rendeletben találhatóak meg.

Hozzászólás a cikkhez