Aktuális cikkek

Presztízsértékű szakpublikációk a Szent István Egyetemen

2018-ban a Szent István Egyetem kutatóinak tollából megjelent 1661 publikáció közül 196 jelent meg impakt faktoros szakfolyóiratban, melyek közül 46 számít a világon megjelent tudományos közlemények legjobb 10 százalékába tartozó, D1 besorolású publikációnak. A felsőoktatási intézményekben folyó K+F+I munka egyik fontos fokmérője a kutatók publikációs aktivitása, ezen belül pedig különösen nagy súllyal esik latba ez a minőségi szakpublikációs tevékenység.

Az Egyetem kutatóinak új tudományos eredményei a legmagasabb presztízsű folyóiratok közül megjelentek például az interdiszciplináris tématerületekkel foglalkozó Scientific Reports, a legkiválóbb növénytani kutatásokat közlő Frontiers in Plant Science, az élelmiszertudományok igen jelentős szakfolyóiratának számító Trends in Food Science & Technology, a hatékony tájhasználat lehetőségeit taglaló Land Use Policy, illetve az ökológia egyik legnívósabb lapja, a Frontiers in Ecology and the Environment hasábjain is. E jelentős nemzetközi érdeklődésre számot tartó publikációk jól rávilágítanak arra, hogy az Egyetem kutatói a mezőgazdaság-, élelmiszer- és kertészettudományi, a műszaki, az építészeti és tájépítészeti, illetve a gazdaság- és társadalomtudományi diszciplínák terén is szerteágazó, világszínvonalú kutatási tevékenységet folytatnak. E tématerületeken ráadásul a Szent István Egyetemen 10 doktori iskola is működik, melyekben 2018-ban 157 fő, 2019-ben pedig 173 fő kezdte meg tanulmányait, bekapcsolódva ezzel a napjaink legfőbb tudományos kérdéseit feszegető kutatásokba.

A Szent István Egyetem az oktatás nemzetközi színterén is kiválóan megállja a helyét, melyet jól példáz, hogy az intézményt a Quacquarelli Symonds legfrissebb képzésterületi rangsoraiban, a mezőgazdasági képzési listán a 201-250. helyre sorolták, mellyel a hazai felsőoktatási intézmények közül a legjobb eredményt érte el. Emellett az Egyetemet a Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019-es listáján a 126-150. közötti helyre rangsorolták, a Semmelweis Egyetem után a második legjobb magyar egyetemként. Kiváló teljesítmény, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a tavalyi felmérés során a kétszázas besorolásban nem kapott helyet egyetlen magyar intézmény sem. A kiválóságot egyébként az is jól mutatja, hogy az Egyetem 442 oktatója rendelkezik tudományos fokozattal, mely alapján országosan a 7. helyen áll.

Egyetemünk minden tekintetben a minőséget választja, pályázataink, doktori iskoláink nagyban támogatják tudományos eredményeinket, inspirálják kutatóinkat, oktatóinkat. Érdeklődéssel várjuk, hogy ez évi publikációs tevékenységünk tavaszra milyen helyre juttatja intézményünket a nemzetközi rangsorokban.

Cseri-Gódor Kitti

kommunikációs munkatárs 

Hozzászólás a cikkhez