Aktuális cikkek

Országos Kalászos és Őszi Káposztarepce Fajta- és Technológiai Bemutató

NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomás 2019. május 21.

Ismét fajtabemutat tartottak Gyulatanyán május 21-én, melyen köszöntőt mondott Augusztinyi András (Augusztinyi-Agro Kft.), a kísérletek vezetője, valamint Baracsi Endre – alelnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

Lukács József – NÉBIH: Elmondta, hogy a Hivatal szervezeti és működési szabályzata megváltozott. Az új felállásban az átcsoportosítás miatt egyes feladatok elvégzése máshová került. Szakmailag azonban ugyanolyan fontossággal bírnak, mint eddig. A fajtakínálat és a minőség kérdése kissé háttérbe szorult másfeladatokhoz képest, de ez csak átmeneti állapot. A termésmennyiséget összehasonlítva a német és francia hozamokkal, a magyar búza termésátlaga elmarad ezek mögött. Kissé ingadozó, de biztató, hogy lassan emelkedő tendenciát mutat annak ellenére, hogy a vetésterülete csökken (2003–2018 között 30%). Olyan növények veszik át a helyét, amelyek termesztése gazdaságosabbnak mondható a búzáéhoz képest. A termőterületek állapotminősítése során valamivel több, mint 1/3-a gyenge, 40%-a közepes, és csak 20%-a kapott jó minősítést. A fajtaválaszték kielégítő repcéből is – 188 hazai, 1426 európai – és a termőterülete növekvő tendenciát mutat.

Fodor István – Agrárkamara: Két sarkalatos problémát emelt ki. 1: a jelenlegi adózási környezet szembe megy az agrárágazat érdekeivel, ezért sürgető feladat az optimális adózási paraméterek kialakítása, adókedvezmények, finanszírozások, állami támogatások összehangolása. 2: az osztatlan közös tulajdont érintő problémák továbbra is megoldatlanok. Fontos lenne olyan jogszabályok megalkotása, amelyek lehetővé teszik az aktív gazdák gördülékeny munkavégzését. (pl.: többségi szavat döntsön fontos kérdésekben)

Továbbá szót ejtett a jégkár mérséklését szolgáló elhárító rendszerről, amely 986 telepített talajgenerátort jelent, április 15. – szeptember 30. között az OMSZ által biztosított adatok alapján működtetik, és 2018. volt a tesztév. A kárenyhítési alapból 1,5 milliárdot juttatnak erre a célra. 

A Kárpát-medence vízrajzi adottságai ellenére – de az időjárás szélsőségeit is idesorolva – hol a sok víz okoz problémát, hol meg az aszály. Kevés a hasznosítható felszíni víz, túlszabályozottak a vízhasználat feltételei, a kutak telepítése, használata, szóval kaotikusak a jogszabályok. Az idevonatkozó pályázatok nehézkesen elérhetőek, lehívhatóak az elnyert pénzek. Gondok vannak többek között a vízkészlet járulék és vízszolgáltatási díj értelmezése terén is. A hatóságok sem igazán segítőkészek. 

Buda Richárd – Agrováció: Kétféle vásárlót különböztetnek meg: tanácstalan és tudatos vásárlót. Webáruházat üzemeltetnek, igyekeznek követni és kiszolgálni a gyorsan változó igényeket. A direkt kereskedelem hívei, kihasználják az internetes vásárlás előnyeit: gyorsaság, 0–24-ig elérhető, kedvezmények, akciók, amelyek vonzóvá teszik a vásárlók számára.

Termékeik: mikrogranulátumok, lombtrágyák, növényvédő szerek, rovarölők. Egyre nagyobb teret hódítanak a régi tapasztalatok és hagyományok alapján kifejlesztett gyógynövény alapú termékek – nagy előnyük, hogy használatuk mellett nincs élelmezés-egészségügyi várakozási idő.

Dr. Varga Csaba – Nitrogénművek: Szoros összefüggés van a tápanyaghiány (N) és a hozamcsökkenés között. Az sem mindegy, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy-egy műtrágya – oldódás gyorsasága, felszívódási képessége, hasznosulása. 

Simon Zoltán – Sumi Agro: A növényvédelem fontosságáról beszélt mind a környezeti, időjárási illetve kártevők hatásaival szemben. Idén siralmas termés várható a szélsőséges hőmérsékleti értékek valamint a csapadék időbeni és mennyiségi eloszlása miatt. A gazdaságosságot is szem előtt tartva a kalászosokban érdemes egy ütemben  védekezni a rovarkártevők, gombák, rozsdásodás és a fuzárium ellen.

Molnárné Fehér Gyöngyi – Caussade Semences: A gabonák betegségekkel szembeni toleranciájáról beszélt. A magyar vetőmagvak ezen tulajdonsága megfelelő. Cégük hibrid búzákat forgalmaz, amelyek tűrőképessége erősebb. Mivel kedvezőtlenebb körülmények között termő francia fajták szerepelnek a kínálatukban, ezek Magyarországon biztonsággal, nagyobb várható terméshozammal termeszthetőek. A siker érdekében szükségesnek tartja a jó vetőgépet és a megfelelően előkészített talajt is.

Balogh Lajos – Hedland Kft.: A gyökerek 1 mm-es környezetükből képesek felvenni a tápanyagot. Ha hideg, vagy száraz a föld, akkor szinte lehetetlen, hogy ez a folyamat végbemenjen. Alternatív megoldás a lombtrágyázás, algát és mikroelemeket tartalmazó szerekkel. Az eltérő idejű hasznosulás folyamatos tápanyagellátást biztosít a növényeknek, kiküszöbölve a hiánybetegség okozta termésmennyiség csökkenést. 

Dr. Pénzes Éva –Terragro Kft.: Szárbontás nyáron Biofil baktériummal. A világméretű klímaváltozás kísérőjelenségei megviselik a termőföldeket, a bennük termő növényeket is. Az évszakok közötti átmenet megszűnése, a levegő, a szárazföldek és óceánok hőmérsékletének emelkedése, egyre erőteljesebb hőhullámok, fagyos napok (váltakozása is időnként), csapadék időbeni, térbeli és mennyiségi eloszlásának egyenetlenségei folyamatosan stresszelik a talajt és a növényeket. A hatékony szárbontással meg lehet oldani, hogy minél több szerves anyag maradjon a talajban -hasznosítható állapotban. Kezelés után érdemes lehengerelni a területet, ennek az eljárásnak köszönhetően több nedvességet lehet a földben tartani.

Hajdú András – Baromficoop: A termőtalaj egyre nagyobb mértékben van kitéve a környezeti tényezők károsító hatásainak, ezért sürgető feladattá vált a talajerő utánpótlása. Véleménye szerint. rövidesen eljön az az idő, amikor a szerves trágya értékesebbé válik, mint a műtrágya. Cégük erre kínál hatékony megoldást, folyamatosan ellenőrzött, egyenletes minőségben.

Abban minden előadó egyetértett, hogy az agráriumnak egyre több nehézséggel kell megbirkózni. Ha a jogi adózási és piaci környezet megnyugtató átalakítása nem következik be rövidesen még nagyobb bajokkal lehet számolni. De mégis az időjárási tényezők hatása és a termőtalaj minőségromlása a legaggasztóbb….

Hanuszik Tünde