Aktuális cikkek

Projektfinanszírozási és hitellehetőségeink

Július

A rövid összefoglaló elkészítésében segítségünkre hazánk egyik legsikeresebb és legrégebbi projektfinanszírozási és pályázati tanácsadó vállalkozása, a ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. (www.projectmine.hu) volt.

A májusi hónap ismét több már meglévő, valamit új pályázati és hitellehetőséget kínált a fejleszteni, fejlődni, kapacitást bővíteni vágyó vállalkozások számára, valamint azoknak, akik új vállalkozásba kezdenének. Nézzük is, melyek ezek a lehetőségek? 

Hamarosan elérhetővé válik a „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” kutatásfejlesztési pályázat. A pályázat célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A felhívás keretében piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás – fejlesztés kerül támogatásra. A projekt keretein belül „A”, valamint „B” alprogram kerül kihirdetésre, mely a rendelkezésre álló keretösszegek, az igényelhető támogatás mértéke, valamint a támogatást igénylőket tekintve lesz érdekes.

A pályázat jellemzői a következők: 

 • Kik pályázhatnak a projekt keretein belül támogatásra?
 • jogi személyiségű nyereségérdekelt vállalkozások
 • egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 226, 141 GFO kóddal rendelkezők, melyek
 • rendelkeznek legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel, valamint kettős könyvvitelt folytatnak
 • nem tartoznak KATA, EVA hatálya alá
 • rendelkeznek 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval
 • konzorciumként pályázhatnak nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek is, valamint a pályázati felhívás mellékletében nevesített államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények
 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg „A” alprogram esetén 24 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 21 milliárd forint, így összesen 45 milliárd forint áll rendelkezésre a pályázók számára.
 • Támogatás mértéke, összege: az „A” alprogramban − minimum 50 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, − minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és − maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt), • a „B” alprogramban − minimum 500 millió Ft és − maximum 1 000 millió Ft.
 • Támogatható: projektkoordináció, piacrajutás elősegítése, szolgáltatások költségei, eszközbeszerzés, közbeszerzés költségei, immateriális javak beszerzése, nyilvános tájékoztatás költségei, bér, járulékok, valamint személyi jellegű egyéb költségek finanszírozása.
 • Remek hír a projektgazdák számára, hogy ezen pályázat Magyarország egész területén pályázható területi korlátozás nélkül. 

Továbbra is elérhető a „Fiatalok és Álláskeresők Vállalkozóvá válásának támogatását” segítő pályázat felhívása, azon 18 és 30 év közötti érdeklődők számára, akik új vállalkozást szeretnénk indítani. A támogatás keretén belül elszámolható lesz a bérköltség, melynek maximuma 225.000 Ft + adók és járulékok, maximum 272.250 Ft mértékben. A bérköltségen kívül ezen pályázat remek lehetőséget fog nyújtani a vállalkozás beindításához szükséges tevékenységek költségeinek elszámolásához. De melyek is ezek a költségek? Ezen elszámolható költségek közé sorolhatók a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás, eszközbeszerzés, online megjelenés és még számos, a vállalkozás működéséhez és tevékenységéhez szükséges anyagi kiadások. Nagy előnye a pályázatnak, hogy nem szükséges önerővel rendelkezni, azaz a támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100%-a!

A pályázat jellemzői a következők: 

 • Kik vehetik igénybe a támogatást? 
 • Azon vállalkozásukat megalapító 18-30 év közötti fiatalok/álláskeresők, akik elfogadott üzleti tervvel rendelkeznek, valamint elvégezték eredményesen a képzési programokat
 • GFO 113 – Kft. kettős könyvvitelt vezető
 • GFO 117 – Bt. lehet KATA adózó is és kettős könyvvitelt vezető is
 • GFO 231 – egyéni vállalkozó, lehet KATA adózó is és SZJA alá tartozó
 • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó, SZJA alá tartozó
 • GFO 228 – egyéni cég, SZJA alá tartozó
 • Maximum igényelhető támogatási összeg: 4,5 millió forint
 • Kizárólag azon vállalkozások igényelhetik a támogatást, melyek Magyarországon, ezen belül is Pest és Pest megyén kívüli régiókban bejegyzett székhellyel és telephellyel rendelkeznek!

Fontos megjegyeznünk az elvárásokkal kapcsolatban, hogy a pályázó vállalkozás alapításának dátuma a támogatási kérelem benyújtásakor nem lehet 3 hónapnál régebbi.

A https://www.ginop519.hu/ honlapon tudnak a pályázni vágyók regisztrálni a vállalkozás-indítási képzésre, melyen a programban résztvevők ingyenesen vehetnek részt. A képzés elvégzését követően kerülhet sor a támogatási kérelmek benyújtására.

Napvilágot látott a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” pályázat tervezete! A felhívás célja az energetikai korszerűsítés elősegítése az épületek hőtechnikai adottságainak javításával, nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésével, a világítási rendszerek korszerűsítésével, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén. A támogatásra 10 Mrd Ft áll rendelkezésre. Egy pályázó minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhet. 

A pályázaton mikro-, kis-, és középvállalkozások vehetnek részt, melyek Magyarországon bejegyzett telephellyel, székhellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, kettős könyvvitelt folytatnak, legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek, valamint melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

A pályázat keretében csakis a Pest és Pest megyén kívüli régiókban bejegyzett fiókteleppel, székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások támogathatók

A projekt keretein belül támogatható tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához 
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, mint például az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, mint például fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
 • A támogatási kérelmek 2019. július 30.-a és 2019. szeptember 10.-e között nyújthatók be.

Megjelent a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című felhívás is. A konstrukció célja a KKV-k megújuló energiaforrás-felhasználásának növelése és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, melynek beruházásához kínál vissza nem térítendő támogatást a kormány. 

A pályázat jellemzői a következők:

 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 milliárd Ft.
 • Támogatás mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft.
 • Projekt keretében megvalósítható beruházás: 
 • napelemes rendszer beszerzése és telepítése 
 • kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése
 • az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése
 • akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 • A támogatást azon KKV- k igényelhetik, 
 • melyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel
 • melyek magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2019. május 15.-étől, 2020. szeptember 30.-áig lehetséges.

Mint ahogy azt a részletes ismertetés is mutatja ezen pályázat nagyon jó lehetőség a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítésére, valamint a környezetterhelés csökkentésére. Nem utolsó sorban, a fejlesztés hozzájárul a vállalkozások rezsiköltségének enyhítéséhez. 

A közeljövőben várhatóan kutatásfejlesztési célok megvalósítását támogató további pályázatok is megjelennek. A pályázatok támogatási intenzitását figyelembe véve, két lehetőség fog rendelkezésre állni a kis- és középvállalatok számára. A kisebb mértékű támogatási intenzitású pályázatok esetében 60%, minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft támogatás lesz igényelhető, míg a nagyobb mértékű, szintén 60%-os támogatási intenzitással rendelkező pályázatok esetében ez az összeg minimum 50 millió Ft, maximum 700 millió Ft közé esik. Ezen kutatásfejlesztési pályázatok célja a piacképes termék, technológia, valamint szolgáltatás előállítása lesz.

A támogatási lehetőségeken kívül, természetesen továbbra is van remek konstrukcióval rendelkező hitelforrás is, mely segítségével remek ötleteket valósíthatnak meg a vállalkozások.

Elérhető a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” megnövekedett projektenként maximum limittel. Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak eszközbeszerzésre 0%-os kamattal, melyek pénzügyi szempontból életképesek, azonban a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak külső finanszírozási forráshoz. Kölcsön összege: min. 1 millió Ft – max. 150 millió Ft, a programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást. Az általuk igényelhető hitel összege max. 25 millió Ft lehet. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése, bővítésének támogatása. 

Néhány fontos információ a hitelprogramról:

 • a Kedvezményezettek kizárólag Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkezhet
 • induló vállalkozások maximum 25 millió Ft hitel összeget igényelhetnek
 • a programban konzorciumok és KATA-s adózók nem igényelhetnek támogatást
 • a program keretein belül új tárgyi eszközök, valamint immateriális javak beszerzése támogatható
 • a támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget.

Remélhetőleg a fenti források meghozzák a beruházási kedvet ismét. A további projektekkel és pályázatokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásában készséggel és örömmel állunk rendelkezésre. Köszönjük kedves olvasóink figyelmét. 

ProjectMine Kft. csapata

Hozzászólás a cikkhez