Aktuális cikkek

A Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus kertje a tudomány és oktatás szolgálatában

Nagyváradi vendégoktatók és mérnökhallgatók találkozója a Botanikus Kertben

A Tuzson János Botanikus Kert a Sóstói erdő szomszédságában, a Nyíregyházi Egyetem épületeinek ölelésében található. Létrehozásának gondolata tulajdonképpen már a Tanárképző Főiskola 1962-es alapításakor megfogalmazódott. A tényleges építés kezdete 1972-re nyúlik vissza. Ekkor kapta meg az alapítás céljára a Főiskola a Sóstói parkerdőből a 4,5 hektáros területet. A rendkívül lelkes tanszéki kollektíva áldozatkész munkájával, az oktatási intézet támogatásával, valamint sokrétű társadalmi segítséggel megkezdődhetett a munka. A Botanikus Kert 1984-ig a Növénytani Tanszék szerves része volt, s azóta is szoros kapcsolatban áll vele, annak „élő laboratóriuma”. A pálmaház első részét 1984-ben, a kaktuszházat 1992-ben, a mediterránházat pedig 1997-ben adták át a rendeltetésének. 1990-ben megalakult a Kaktuszház Alapítvány, mely azóta is nagy segítséget nyújt a kert fejlesztéséhez.

Clematis integrifolia maggyűjtés a Tisza töltésen Litván és orosz vendéghallgatók bevonásával (Forrás: Nagy Zoltán)

Nagyon sokan ismerik és keresik fel a környezetükben található közeli Botanikus Kerteket pihenés, szórakozás a növényvilágban való gyönyörködés céljából, azonban csak kevesen tudják, hogy mi is valójában egy botanikus kert feladata. Ezen rövid összefoglaló azt a célt szolgálja, hogy egy átlagos látogató, kertkedvelő is belelásson egy kert mindennapjaiba, kihívásaiba.
Egy botanikus kert természetesen ellátja a legfontosabb állami valamint a nemzetközi elvárások (International Agenda for Botanic Gardens, 2000; Action Plan for Botanic Gardens in the Europaean Union, 2000) állttal meghatározott kötelességeket, úgymint gyűjtemény-fenntartási, természetvédelmi, oktatási-ismereterjesztő, kutatási, valamint értékmegőrző feladatokat. Minden kert igyekszik anyagi forrásai, infrastruktúrájához mérten a lehető legváltozatosabb élő növénygyűjtemény létrehozását, szaporítását, gondozását, ápolását és azok bemutatását, lehetőség szerint minél több éghajlati öv sajátos növényállományát képviseltetve.
Az EU-irányelveknek megfelelően genetikai védelmi feladatokat is elláthat egy gyűjteményes kert. Megfelelő törzsállományokat tart fenn, és ez által lehetőséget teremt a hatósági vizsgálatok elvégzésére. A Tuzson János Botanikus Kert állandó kapcsolatban van a Tápiószelén található Pannon Magbankkal. Rendszeres szakdolgozati témaként kerül kiírásra valamely zöldség növényünk tájfajtájának, termesztésének vizsgálata, melyhez a génbank szolgáltatja a szaporítóanyagot. Előszeretettel támogatjuk az agrobiodiverzitás megőrzésének célkitűzéseit, folyamatos kísérleteket folytatunk új alternatív fajok termesztésbe vonásával kapcsolatosan.
A Természetvédelem és konzerváció kapcsán a kerteknek kiemelten fontos feladatai vannak. A világszerte egyre fokozódó méreteket öltő fajpusztulás megakadályozására részletes növénymegóvási programot dolgoztak ki a legjelentősebb természetvédelmi világszervezetek (IUCN és WWF). Ennek a konzervációs stratégiának a botanikus kertekre váró feladatait határozta meg a Kanári-szigeteken (Las Palmas, 1985) rendezett nemzetközi botanikus kerti kongresszus. A Tuzson János Botanikus kert a MABOSZ (Magyarországi Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége) tagjaként részt vállal génmegőrzési feladatok ellátásában.

Flóratérképezés külföldi és magyar hallgatókkal (Forrás: Nagy Zoltán)

A Nyíregyházi Botanikus kert főbb kutatási területei és eredményei:

  • Szabolcs Szatmár Bereg Megye növényállományának felkutatása.
  • Részvétel a Magyar Flóratérképezésben.
  • Védett növények szaporítás technológiájának kidolgozása, az ex situ nevelés ökológiai körülményeinek vizsgálata, visszatelepítési lehetőségek meghatározása, egy esetleges ex-situ program kidolgozása, a növények védelme és megőrzése érdekében. Eredmények: Legsikeresebb gyakorlati eredményünk, a Tisza part töltésének átépítése során egy teljes Clematis integrifolia L. állomány felszaporításában, ex situ nevelésében és visszatelepítésében való részvétel. A Telekia speciosa (Schreb.)Baumg. védett faj teljes termesztéstechnológiájának kidolgozása, és dísznövénytermesztésbe vonásának lehetőségei. A Lychnis coronaria L. Desr. ex Lam. faj szaporítási és dísznövénytermesztési lehetőségeinek vizsgálata.
  • Védett növények megőrzését in vitro körülmények között is végezzük. Megyénk több védett növénye mikroszaporítás segítségével in vitro került génmegőrzésre.
  • A génmegőrzési program keretén belül Sz-Sz-B védett területeiről sikerült- a környezetvédelmi hatóságok engedélyével- 22 védett fajt begyűjteni, melyek közül több esetben, mára terjedelmes állomány áll rendelkezésre.
  • Invaziv növényfajok feltérképezése és vizsgálatát is folyamatosan végezzük hallgatóink segítségével.
  • Invaziv rovarfajok előrejelzésével kapcsolatos kutatásaink, nemcsak mezőgazdasági, hanem környezetvédelemi jelentőséggel is bírnak.

Védett fajok ex situ vizsgálata a Botanikus Kertben
(Forrás: Nagy Zoltán)

A nyíregyházi kert továbbá kísérleti növényanyagot és teret biztosítanak az intézmény kutatói szakdolgozatírói számára, ökológiai és növényélettani kutatások számára is.
Az oktatás, egyetemi kutatás és ismeretterjesztés szintén fontos feladata egy működő botanikus kertnek. A Kertek oktatási feladatainak ellátása keretében egyetemi hallgatók képzésében vesz részt előadások tartásával, gyakorlatok vezetésével. A növényszervezettani, rendszertani és élettani gyakorlatok számára biztosítják a demonstrációs növényanyagot és gyakorlati terepet. A Nyíregyházi Egyetem Botanikus Kertje fogadja a nyári gyakorlatukat itt végző biológia valamint mezőgazdasági mérnök szakos hallgatókat akik legtöbbször a Nyíregyházi és Debreceni Egyetemről érkeznek. De egyre népszerűbb cél a közszolgálatukat teljesítő gimnáziumi és szakközépiskolai diákok körében is. Oktatási feladatai nem csak az egyetemi hallgatókra terjed ki, igény szerint részt vesz közép és általános iskolák képzésében, csoportokat fogadunk ismeretterjesztő előadásokat tartunk. Évi kétszer ingyenesen nyílik meg a kert az érdeklődők előtt. A Madarak és Fák napja rendezvény a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nyírerdő Zrt. közreműködésével minden májusban kerül megrendezésre, a Kutatók Éjszakája programsorozat kapcsán, egyetlen szeptemberi estén este is látogatható a nyíregyházi kert.
Hazai és nemzetközi szakmai együttműködések is jellemeznek egy Botanikus Kertet. A Kertek szoros szakmai kapcsolatot tartanak fenn a külföldi társintézményekkel is. A Föld működő botanikus kertjeit összefogó nemzetközi magcsere állandó résztvevői. A Nyíregyházi Egyetem Botanikus kertje nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol a kassai, ungvári, az aradi, a kolozsvári és a linzi botanikus kertekkel. Az INDEX SEMINUM kapcsán rendszeres magcsereforgalomban áll a világ kb. 150 botanikus kertjével. Szoros kutatói és oktatói együttműködést tart fenn a Debreceni Egyetem Növényvédelmi Tanszékével, valamint a Gödöllői Szent István Egyetemmel illetve a Szent István Egyetembe integrált valamikori Kertészeti Egyetemmel. A kert rendszeres gyakorlati helyszíne az Erasmus program keretén belül képzésüket itt töltő külföldi hallgatóknak. A Nyíregyházi Kert főképp Romániából, Litvániából és Törökországból fogadott hallgatókat.

Madarak és fák napja a Botanikus Kertben
(Forrás: Csabai Judit)

Szociális és munkaügyi felzárkóztatási program részei is lehetnek a kertek. A legtöbb kertben rendszeres gyakorlat folyik fogyatékkal élő tanulók számára továbbá a kertek munkalehetőséget biztosítanak a fogyatékkal élők számára munkavállalásra felkészítő programok keretében. A Nyíregyházi Egyetem kertje több éven keresztül támogatta munkalehetőségek biztosításával, a rehabilitációjukról visszatért, csökkent munkaképességűeket, valamint több speciális szakiskola gyakorlati helyszíne.
A Kertek egyedülálló épített és természeti környezete színhelyül szolgál különböző rendezvények lebonyolításához. A Nyíregyházi Botanikus Kert, teret ad művészeti kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek, közművelődési programoknak, szakmai rendezvényeknek, alkalmi és családi rendezvényeknek, jógaóráknak, egészségmegőrző programoknak, koncerteknek.
Habár a Nyíregyházi kert nem rendelkezik műemlék jellegű épülettel, egyéb kultur-, kert- és tudománytörténeti feladatai mégis vannak. A kertben található Tuzson János: A Magyar Alföld Növényeinek Gyűjteménye herbárium sorozat, ezen kívül rendelkezik termés- és maggyűjteménnyel valamint folyamatosan bővül szakkönyvtára.
Mint az a rövid bemutatóból látszik az oktatói és kutató feladatok zöme egy botanikus kert életében rejtetten folyik egy szűk szakmai közösség számára elérhető és értelmezhető sikerekkel csak ezen szűk körébe büszkélkedhetünk. Mint minden kert a nyíregyházi is nyitva áll kutatási együttműködésekre, hiszen a belváros szívében majd 6 hektáron, szakszemélyzettel, állandó felügyelettel, kertészeti, biológiai, növényvédelmi, természetvédelmi kísérletek lebonyolíthatóak. Ez által a cikk által ajánljuk fel további szolgálatainkat, mindenkinek, aki fantáziát és együttműködési lehetőséget lát intézményünkben.

Csabai Judit – Hörcsik Zsolt – Boronkay Ferencné – Nagy Zoltán

Hozzászólás a cikkhez