Aktuális cikkek

Adatvédelmi nyilatkozat 2.

Tájékoztatás hozzájárulás alapján történő adatkezelésről

Tisztában vagyok azzal, hogy:

  • a fentiek szerinti adatkezelés a hozzájárulásomon alapul, amelyet önkéntesen adok meg;
  • a fentiek szerinti adatkezelés a hozzájárulásom visszavonásától (ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs) számított 25 nap elteltével szűnik meg;
  • a hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni a Talpas Sándor ev. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22., Tel.: 06 42 459 673, info[kukac]magyarmezsgye.hu) felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
  • bármikor jogosult vagyok díjmentesen tiltakozni a Talpas Sándor ev. felé tett nyilatkozattal a személyes adataim közvetlen üzletszerzés, illetve a profilalkotás céljából történő kezelése ellen;
  • bármikor kérhetem a Talpas Sándor ev.-tól a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, adathordozási kérelmet nyújthatok be, és jogosult vagyok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) panaszt benyújtani, továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni;
  • a személyes adataim kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes feltételeket a www.magyarmezsgye.hu honlap tartalmazza, amelynek rendelkezéseit megismertem, megértettem és kötelezőnek kifejezetten elfogadom.

Talpas Sándor ev. partnereinek, adatfeldolgozóinak, valamint adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei 2018. május 25. napjától a www.magyarmezsgye.hu honlapon megtalálhatók.

*Amennyiben ellenőrizni, vagy módosítani szeretné korábban megadott személyes adatait, úgy kérjük keresse fel a www.magyarmezsgye.hu honlapot, ahol bejelentkezést követően megteheti ezt.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 24. napjáig személyes adatait a Talpas Sándor ev. engedélye esetén annak – az érintettek által a www.magyarmezsgye.hu honlap főoldaláról – az előzőekben és a továbbiakban úgy is, mint „Partnerek” – a hozzájárulása alapján kezelik: ennek során az Ön megadott személyes adatait saját üzleti tevékenységük elősegítésére és továbbfejlesztésére, valamint az Ön célirányosabb tájékoztatása érdekében felhasználják és Önt közvetlen üzleti ajánlattal kereshetik meg. A személyes adatai kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos előírásokat 2018. május 24. napjáig a www.magyarmezsgye.hu honlapon egyedi letöltésre alkalmas módon elérhető  Adatvédelmi nyilatkozat c. dokumentum tartalmazza, amelynek rendelkezéseit Ön elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25. napjától a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogi szabályozás megváltozik. Erre tekintettel a Magyar Mezsgye újság kiadója valamint a www.magyarmezsgye.hu weboldal tulajdonosa, Talpas Sándor ev., illetve a Partnerek a www.magyarmezsgye.hu honlapon elérhető, 2018. május 25. napjától hatályos Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt egyes személyes adatait azon a jogalapon fogják kezelni, hogy az adatkezelés a Magyar Mezsgye újság és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy az e célokhoz nem szükséges személyes adatait Talpas Sándor ev. 2018. május 25. napjával törli, amennyiben Ön nem ad meg 2018. május 25. napjáig új adatkezelési hozzájárulásokat a fenti pontban foglaltakon túli adatkezelésekhez az Adatvédelmi nyilatkozat szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai kezeléséről Talpas Sándor ev.-tól mindenkor tájékoztatást kérhet, az adatkezelés ellen tiltakozhat, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését levélben a Talpas Sándor ev. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22., Tel.: 06 42 459 673, info[kukac]magyarmezsgye.hu) címen. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, kattintson ide. Az Ön adatait a Talpas Sándor ev. az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kezeli és dolgozza fel.

E-mail cím:*
Név:

http://magyarmezsgye.hu/webgalamb/page.php?f=7af79ck58f

Hozzászólás a cikkhez