A beadási időszak 2018. február 15-től kezdődik.

Támogatható tevékenységek:

Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

A támogatás mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Benyújtás határideje: a támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15-től van lehetőség. A 2018. március 16. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.