Aktuális cikkek

XII. Növényorvosi Nap

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Nö­vény­orvosi Kamara hazánk mintegy 4000 növényvédő mérnökének, növényorvosának önkormányzati alapon működő köztestülete. A kamarát létesítő 2000. évi LXXXIV. törvény felhatalmazásánál és abban meghatározott kötelezettségénél fogva szervezi a növényvédő mérnöki és növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, támogatást nyújt a szakmai kar részére, hogy társadalmi szerepüknek és súlyuknak megfelelően hozzájáruljanak az élelmiszer-biztonság legmagasabb szintű igényét kielégítő mezőgazdasági termelés szakszerű folytatásához.
Termesztett növényeink megvédése a károsítóktól, ezáltal a termésbiztonság garantálása, valamint az emberiség egészséges élelmiszer szükségletének kielégítése mai világunkban egyre nagyobb kihívást jelent. Ma, az integrált növényvédelem korszakában a növényvédelmi lehetőségek széles eszköztárának alkalmazásával, az összes lehetséges védekezési mód okszerű kombinálásával úgy igyekszünk növényeinket megvédeni a károsítóktól, hogy kémiai eredetű növényvédő szereket csak a szükséges minimális mértékben használunk fel. Korunk egyre jobban felértékelődő kihívásának, az élelmiszer-biztonság kívánalmainak a mezőgazdasági eredetű élelmiszerek tekintetében így tudunk eleget tenni. Az élelmiszer-biztonság a talajnál, illetve a növénynél, növényi terméknél kezdődik, amelyben létfontosságú a növényvédelem szerepe. Az ebből adódó kihívások csak kiváló szaktudású növényvédelmi szakemberekkel küzdhetők le, akik a hazai növénytermesztés termelésbiztonságának, Magyarország növény-egészségügyi biztonságának és mindenek előtt a piacokra kerülő növényi termékek (magyar és külföldi eredetű) élelmiszer-biztonságának garantálói.
A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről jogilag is bevezette a növényorvos kifejezést. Ez növeli a szakma elismertségét, a humánorvos és az állatorvos rangjára emeli a növényorvost. E megbecsülés és a feladattal járó felelősség a legmagasabb szinten képzett kiváló szakembereket követel meg (a szakma magyarországi hagyományaihoz híven). A mai növényorvos képzést a legmagasabb szakmai nívó igényével folytatjuk. Kizárólag ez biztosíthatja azt a tudást és felkészültséget, amit az élelmiszer-biztonság szolgálatában a növényorvosokkal szemben a kor elvár. Az alap- és középszintű növényvédelmi képzések megfelelő szakmai színvonalának biztosítása is alapvető fontosságú.
A növényvédő szerek szakszerű és jog­szabály szerinti felhasználása az élel­miszer-biztonság egyik sarokköve. Ez fokozottan igaz a növényvédő szerek forgalmazására és vásárlására is. A növényorvosi vény garancia arra, hogy csak az arra jogosultak használhassák fel ezeket az anyagokat a szükséges szaktudással, megfelelő szakirányítás mellett. Növényorvosi vény kiállítása, illetve növényvédelmi szak­tanácsadás nyújtása csak szaktanácsadási szerződéses viszonyban gyakorolható. Várhatóan rövidesen rendeződik a növényvédő gépek kötelező időszakos műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos bizonytalan helyzet, amelynek megoldásában a Növényorvosi Kamara aktívan közreműködik. Növényorvosaink tevékeny szerepet vállalnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen végzett országos növényvédelmi előrejelzésben, a NÉBIH NTAI munkáját kisegítve karantén károsítók felderítésében, valamint a Földművelésügyi Minisztériummal partnerségben lejárt szavatosságú, történelmi korú veszélyes hulladéknak számító növényvédő szerek országos felmérésében és megsemmisíttetésében. A Növényorvosi Kamara igyekszik segíteni a kiskultúrának számító növények termesztőit megfelelő növényvédelmi technológiákkal, növényvédő szer szükséghelyzeti engedélyek kiadásának kezdeményezésével. A méhek védelme érdekében együttműködünk az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel. Fokozottan figyelünk a méhek védelmére, felvilágosító kampányokban veszünk részt, felhívásokat teszünk közzé. A parlagfű által okozott komoly népegészségügyi probléma megoldásának keresését is aktívan segítjük. Kamaránk elsősorban oktatásokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, széles körű társadalmi szemlélet formáló kampánnyal igyekszik javítani a helyzeten, amiben az elmúlt években komoly segítő szövetségessel gazdagodtunk az Országos Polgárőr Szövetség csatlakozásával. A kamara növényorvos tagjai szaktudásukkal segítik a gazdálkodók gyakorlati védekezését a parlagfű ellen.
A Növényorvosi Nap a magyar növényvédelmi, növényorvosi szakma legrangosabb évente megrendezésre kerülő eseménye, amely idén 12. alkalommal kerül megrendezésre. Az eseményen a szakma legjelesebb hazai szakemberei és meghívott külföldi előadók tartanak előadásokat a téma olyan részterületeiről, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, ezzel is hozzásegítve a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjait ahhoz, hogy színvonalasabban szolgálhassák az élelmiszer-biztonság ügyét, hatékonyabban segíthessék a magyarországi gazdálkodók gyakorlati munkáját. A rendezvény célja, hogy a magyarországi növényvédelmi, növény-egészségügyi helyzet, a növényvédelem fő kérdései a szakemberek között megtárgyalásra kerülhessenek, valamint nagyobb társadalmi nyilvánosságot kaphassanak. Szükséges rávilágítani a növényvédelem, növény-egészségügy fontosságára. El kell mondani azt is, hogy a növényvédő szerek, melyek bár veszélyes anyagok, nem ellenségeink. Egészséges, minőségi és megfelelő mennyiségű növény, növényi termék, növényi eredetű élelmiszer használatuk nélkül (amely a mai elvek szerint a szükséges minimumra korlátozódik) nem állítható elő. Szakszerűen, biztonságosan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva a növényvédő szerek alkalmazása nem jelent nagyobb kockázatot a fogyasztókra, mint sok egyéb, hétköznapi életünkben állandóan jelen lévő tényező.

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Hozzászólás a cikkhez