Aktuális cikkek

Újra indulnak a LEADER pályázati lehetőségek

Források, pályázati lehetőségek, projektfinanszírozási megoldások a vidék vállalkozásainak. Pályázati hírek a ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. szakértőinek tollából.


Projektfinanszírozási és pályázati tanácsadó partnerünk a ProjectMine Kft. új hírei jelen aktuális támogatási lehetőségekről szólnak. Tanácsadói partnerünk írásai közérthetően és könnyen áttekintetően igyekeznek információt adni olvasóink részére. Jelen anyagukban a LEADER programok újbóli megjelenése kapcsán olvashatunk, mely pályázatok a LEADER térségek, LEADER akcióközösségek fejlesztéseit, beruházásait segítik a jövőben.
„A programok megjelenése az év végéig folyamatos lesz, mely vidékfejlesztési felhívások megjelentetésére a Miniszterelnökség 41 milliárd forintot különített el. Hazánkban jelenpillanat 103 olyan LEADER Helyi Akciócsoport működik és aktív, akik már rendelkeznek a Miniszterelnökség által elfogadott helyi fejlesztési akciótervvel.”
Kedves Olvasóink figyelmébe ajánljuk, az aktív és tevékeny LEADER Helyi Akciócsoportok listáját, mely itt elérhető, akár település keresővel is remekül használható:
http://portal.lechnerkozpont.hu/arcgisportal/apps/webappviewer/index.html?id=203c8e10ca9f43db81457d21f2d2965d (Forrás: Lechner Központ)
Valamint egy települések neve alapján lévő – LEADER HACS listát is közzéteszünk, mely pedig itt érhető el: http://umvp.kormany.hu/umvp-hacs-telepuleseklistaja (Forrás: Kormány.hu)

Amit a LEADER programról tudni kell:

A Leader közösségi kezdeményezés 1991-ben indult el útjára Európa vidéki területein, hogy gazdasági, társadalmi, és egyén helyi problémák megoldásával segítse a helyi életminőség javítását és a fenntartható fejlődést. Az akkoriban 15 tagból álló Európai Unió célja az volt ezzel a programmal, hogy a szegregált, elszegényedő, perifériára szorult, vagy akár elöregedő kisebb vidéki térségek fejlődését, integrációját segítse, ezzel megakadályozva elszakadásukat. A program név egy rövidítés, a LEADER szó összetétel eredetileg egy francia kifejezésből származik, mely pontosan azt takarja – Közösségi Kezdeményezés a Vidéki Gazdaság Fejlesztéséért = Liaison Entre Actions pour le Developement de l’Economie Rurale)
A LEADER program alapvető célrendszere az együttműködésre, és a helyi kistérségek közös tervezésére, megvalósítására és fenntartására irányul. Együttműködést generál a vállalkozók, a helyi önkormányzat, intézmények és civil szervezetek köré és ugyanakkor az akciócsoportok kezébe pedig döntéshozatali lehetőséget ad.
A program jelentősége nagy, hiszen az Európai Unió 500 milliós lakosságának több mint fele él olyan területen, mely a LEADER településcsoportokat összefogó adottságokkal rendelkezik. (10.000 főnél kevesebb lélekszámú, vagy 120 fő / km2-nél kisebb népsűrűségű településeken). Ugyanakkor természetesen ezen térségek adottsága, elhelyezkedése, szociális és társadalmi lehetőségei mások és mások, így nem véletlen, hogy a LEADER helyi fejlesztési akciócsoportok egy stratégiai rendszer elven, de a térségek adottsága alapján tervezi meg az a közösség, akik együttműködve látják és értik a térségük működését. Így különösen nagy hangsúly helyeződik a helyi részvétel, helyi összefogás, helyi párbeszéd, valamint a helyi közös tervezésre.
A LEADER program 7 stratégiai alappillére, mely alapján a régiók terveznek és fejlesztenek: – területalapú tervezés, – alulról építkező megközelítés –, háromoldalú partnerség (vállalkozó, civil és közszféra), – innováció, – integrált ágazati megközelítés, – hálózati működés, – kooperáció. (Forrás: térport.hu)

LEADER programok 2017. ősz:

A LEADER kiírások kapcsán, elsőként a gazdaságfejlesztési felhívások jelennek meg, majd őket követik a közösségi célú fejlesztésekre irányuló intézkedések.
A kiírások tervezett menetrendje szerint, egységesen minden felhívás 60 napig lesz ún. társadalmasításon, és a 60 nap leteltét követően lehet benyújtani a támogatási kérelmeket elektronikusan, legkorábban január 2-tól, függően az adott Akciócsoport döntésétől.
A Kormány a Partnerségi Megállapodás keretében céljául tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Ezen belül kiemelt feladat a vidéken élők számára lakóhelyük élhetőbbé és vonzóbbá tétele. Mindezek elérésének egyik eszköze a Vidékfejlesztési Program Leader kezdeményezése, melyre 41,3 milliárd forint áll rendelkezésre.
A LEADER Helyi Akciócsoportok a lokális, helyi stratégiákon keresztül koordinálják az illetékességi területükre jutó fejlesztési források felhasználását a 2020-ig tartó időszakban annak érdekében, hogy a helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak meg.
A stratégiákban foglaltak megvalósítása mentén, a jó és friss hír az, hogy az Akciócsoportok által előkészített helyi pályázati felhívások megjelenése már 2017. október 30-án megkezdődött. A felhívások megjelenése az év végéig folyamatos lesz, amiket az érdeklődők elérhetnek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről, valamint az egyes területileg illetékes LEADER Helyi Akciócsoport elektronikus felületén is. (Forrás: kormány.hu)
​ További információk, LEADER rojektek, előkészített fejlesztési tervek, koncepciók és mindennemű egyéb pályázati projektfinanszírozási igény kapcsán, a ProjectMine Kft. munkatársai készséggel és örömmel állnak rendelkezésre.

 

ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft.
Iroda: 1062 Budapest, Váci út 1-3. West End Irodaház,
«A» Torony, 1. emelet
Web: www.projectmine.hu
FB: http://www.facebook.com/Projectmine

Bővebb információért keressen bennünket a
+36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Hozzászólás a cikkhez