Aktuális cikkek

Fontos év végi teendők

Megkezdődött az utolsó negyedév, ami a gazdálkodóknak igen sűrű napokat tartogat.


Az időjárás egyenlőre kegyes a betakarításhoz, folyamatban vannak az őszi vetések, azonban – szokás szerint – nem csupán a szántóföldön, az íróasztal mellett is akadnak teendők, amiket elmulasztva szintén kár érheti a termelőt.
2016-ban már találkoztunk az Adategyeztetés intézményével az Egységes kérelmek kapcsán. Erre a napokban ismételten sor került, az Államkincstár az Ügyfélkapus tárhelyre kézbesítette ezeket a dokumentumokat. A letöltést követően 10 nap áll rendelkezésre az egyeztetés beküldésére.

Az adategyeztetésre több oka is lehet a kincstárnak:

  • az adott MePAR blokkon belül nagyobb területre adtak be az érintett gazdálkodók kérelmet, mint amekkora abban a blokkban az igényelhető terület (túligénylés)
  • a gazdálkodó bejelölt táblája részben vagy egészében fedésben van a szomszédos táblával (átfedés, ráfedés).

Amennyiben az adategyeztetést a Gazdálkodó határidőn belül nem teljesíti, a hivatal teljes körű földhasználati jogosultsági ellenőrzést fog végezni, és úgy dönti el, hogy mi a jogos igénylés. Ez az előleg kifizetésekre is halasztó hatályú lehet.
Abban az esetben is be kell nyújtani az adategyeztetést, ha a beadott kérelmünk nem szorul változtatásra, a Gazdatárs alakította rosszul a parcellát.

Kárenyhítés

2017. bővelkedett az időjárási kockázatokban és káreseményekben, sok kárbejelentést tettek a Gazdálkodók.
A kárenyhítő juttatás iránti igényét a mezőgazdasági termelő tárgyév november 30-ig nyújthatja be a Kincstár által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen, amelyet szakmailag a területileg illetékes megyei kormányhivatal (agrárkár-megállapító szerv) bírál el.
Azon Gazdálkodók jogosultak kárenyhítő juttatás iránti igényét benyújtani, akik az agrárkár-megállapító szervtől megállapító határozatot kaptak, ám ez még nem minősül kárenyhítő juttatás iránti kérelemnek!
Újabb kérelmet kell majd benyújtani 2017. november 1. és 30. között a Magyar Államkincstár MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén.

A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra akkor jogosult, ha:

  • a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás igénylésekor is a használatában volt,
  • a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a területileg illetékes kormányhivatalhoz bejelentette,
  • az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a káresemény következtében a károsodott növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről a kormányhivatal határozatot állított ki,
  • a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette a kincstár által megadott számlaszámra.

Gazdálkodási naplóvezetés

Minden gazdálkodónak érdemes ismételten átnézni különös gonddal, hogy van-e olyan területe, olyan kultúra a gazdaságban, ami miatt naplóvezetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben van ilyen, a szántóföldi munkák végeztével a naptári évre (!) vezetett naplókat le kell zárni, azokat a webGN benyújtásra elő kell készíteni.
Nem biztos benne, hogy van-e naplóvezetési kötelezettsége? Vegye fel a kapcsolatot az Agrárközösség szakembereivel, és zárja nyugodtan a 2017. évet!

Mucsi Nikolett
szaktanácsadó

Hozzászólás a cikkhez