Aktuális cikkek

Támogatási lehetőség panziók fejlesztésére – országosan

Források, pályázati lehetőségek, projektfinanszírozási megoldások a vidék vállalkozásainak. Pályázati hírek a ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. szakértőinek tollából.


Projektfinanszírozási és pályázati tanácsadó partnerünk a ProjectMine Kft. új hírei közül olvashatnak a jelen aktuális támogatási lehetőségről, mely a meglévő és működő panziók felújítását, bővítését, korszerűsítését támogatja majd. A program egyelőre szakmai tervezet, megnyitása hamarosan várható.
A legújabb Kisfaludy pályázat tervezete panzióknak szól, teljes Magyarország területére kiterjesztetve, kivéve Budapest közigazgatási területét. A pályázati szakmai anyag egyelőre még csak nyilvános tervezet, azért is írunk róla, hogy az időbeni felkészülést segítsük. (Forrás: kisfaludyprogram.hu)
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.
A pályázatban igényelhető támogatás: minimum 5 milló, maximum 42 millió Ft lehet. Ugyanakkor, a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a 5.000.000 Ft szobánkénti fajlagos költséget.
Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, az 5.000.000 Ft szobánkénti fajlagos költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.
A támogatási lehetőség Támogatási intenzitása, maximálisan 70% lehet.
Támogatást az ingatlan tulajdonosa, valamint a szálláshely üzemeltetője igényelhet.
Fontos információ: Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra.
Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
A programcsomag keretében támogatható kereskedelmi szálláshely kategória a „Panzió”, melynek pontos megfogalmazását is összegezzük, olvasóink részére: Panzió: „az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz.”
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

E mellett a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,
 • évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.

A pályázat keretei között önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz,
 • kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható​ költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás​ fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek, de a pályázatban elszámolható költségek a fent említett beruházásokkal együtt:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs éskommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;

Jelen felhívás keretében Magyarország teljes területén, de Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.

Előleg mértéke:
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.


Panzió projektek, előkészített fejlesztési tervek, koncepciók és mindennemű egyéb pályázati projektfinanszírozási igény kapcsán, a ProjectMine Kft. munkatársai készséggel és örömmel állnak rendelkezésre:

ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft.
Iroda: 1062 Budapest, Váci út 1-3. West End Irodaház,
«A» Torony, 1. emelet
Web: www.projectmine.hu
FB: http://www.facebook.com/Projectmine

Bővebb információért keressen bennünket a
+36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.


 

Hozzászólás a cikkhez