Aktuális cikkek

Kötelező képzés a pályázaton nyertes gazdák számára

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezetteknek a Miniszterelnökség a megyei kormányhivatalokkal együttműködve biztosít lehetőséget a kötelező képzések teljesítésére.


Az ingyenes képzéseket a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kormányhivatal bonyolítja le, melyek időpontjáról és helyszínéről a képzésre kötelezett kedvezményezettek személyre szóló értesítést kapnak ügyfélkapura, illetve postai úton.

A képzések az alábbi témákban kerülnek megszervezésre:

  • Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése
  • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP I. és ÉLIP III.)
  • Kertészet korszerűsítése
  • Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
  • Erdő-környezetvédelmi intézkedések
  • Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
  • Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

A képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a kedvezményezettel szemben a jogcím tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazandó, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén a kedvezményezettet az ott írt mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

A vizsgával záródó képzésen a kedvezményezettnek személyesen kell részt vennie, nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselő vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazott, tag, valamint családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott vehet részt.

További részleteket itt találnak.

Forrás: palyazat.gov.hu

 

E-mail cím:*
Név:Hozzászólás a cikkhez