Aktuális cikkek

Vízügyi – vízjogi, eljárásrendi problémák

Kamarai közlemény

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2017. július 27-én értekezletet tartott Jakab István a MAGOSZ elnöke, és az érintett terület szakmai képviselőinek részvételével, a megyei gazdálkodókat érintő vízügyi – vízjogi, eljárásrendi problémák áttekintése céljából.

Többek között Kovács Lajos Főosztályvezető Úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője felhívta a figyelmet a VP2-4.1.4-16 „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” c. felhívás keretében megjelent pályázat vonatkozásában benyújtott kérelmekkel kapcsolatosan az alábbi problémára.

A projekt tevékenységek besorolása nem a pályázati felhívás 3.1.1. „Önállóan támogatható tevékenységek” fejezetében leírtaknak megfelelően történik a pályázók részéről.

Ha a projekt, fejlesztéssel érintett területén vízjogi üzemeltetési engedéllyel öntözési tevékenységet már korábban is végeztek, akkor az új öntözőberendezések telepítése projekt tevékenységet is a felhívás 3.1.1. fejezet IV. tevékenység (Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója) alá kell besorolni.

Az ügyfelek ennek ellenére, gyakran a meglévő öntözőtelepekre beszerezni kívánt új öntözőberendezéseiket a felhívás 3.1.1. fejezet V. tevékenység (Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása) alá sorolják be.

A tényállás tisztázását követően a nem megfelelő tevékenység besorolások hivatalból történő átsorolására kerül sor. Ennek eredményeképpen az ügyfél által V. tevékenység alá sorolt projekt átsorolásra kerül a IV. tevékenység alá.
Azon ügyfeleknek, akiknek a projekt tevékenysége, az V. pont szerinti tevékenységről átsorolásra kerül a IV. pont szerinti tevékenységek alá és az előzetes helyszíni szemlén megállapításra kerül, hogy a beruházást megkezdték, a pályázati kérelmük érintett része a Felhívás 3.5.1. pontja alapján elutasításra kerül.
Felhívjuk ezúton is a pályázók figyelmét arra, hogy a fent említett problémák elkerülése érdekében a felhívásban szereplő szempontok figyelembevételével válasszák ki a megfelelő célterületet.

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága

Hozzászólás a cikkhez