Aktuális cikkek

Friss pályázati lehetőségek, Új vidékfejlesztési programok

Cégünk a ProjectMine Kft. a Magyar Mezsgye újsággal és online portállal azt a célt tűzte ki, hogy közérthető, könnyed módon, folyamatosan felkészült szakmai háttérrel nyújt tájékoztatást a hazai, európai unió által társfinanszírozott pályázati és forrás lehetőségekről és igény esetén szakmai segítséget is ad a magyar vidék vállalkozásai, szervezetei részére.

Tavaszi forrás kavalkád
– jön a „helyi piac” pályázat!

A március új lehetőségeket hoz a vidékfejlesztési programok keretei között, mivel új jogcímek állnak megjelenés előtt, társadalmi egyeztetés alatt. Az egyik ilyen remek lehetőség – mely a helyi élelmiszerek, helyi termékek –, helyben történő felhasználását és elérhetőségét segíti elő, így hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is – a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati kóddal ellátott program lesz. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére irányuló program keretei között, A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat már most érzékelhetően slágerpályázat lesz. A támogatási lehetőségen önkormányzatok, társulások, non-profit szervezetek, s egyházi jogi személyek indulhatnak.

A program két jogcímet különböztet meg:

  • 1. jogcím – helyi piacok, helyi alapanyagok felhasználását elősegítő, termékértékesítő helyek kialakítása, vásárterek infrastruktúra fejlesztése. Ezen jogcím esetében maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk.
  • 2. jogcím – közétkeztetés fejlesztése jogcím kapcsán pedig maximum 20 millió Ft támogatást kaphatunk.

A programok kapcsán, sikeresség esetén, előre az elnyert támogatás 50%-át előlegként megkaphatjuk, mely konstrukció remek lehetőséget biztosít a projekt mihamarabbi megvalósítására, finanszírozására.

A teljes programcsomag elég nagy kerettel, összesen 12,64 Mrd Ft összeggel jelenik majd meg, melyből az 1. jogcím: 3,54 Mrd Ft keretet kap, míg a 2. jogcím pedig: 9,1 Mrd Ft keretet.

A támogatási lehetőség keretei között a következő fő beruházások, fejlesztések valósulhatnak meg, vissza nem térítendő támogatás segítségével:

A helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében:

a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

A 2. célterület, közétkeztetés esetében közkonyhák fejleszthetőek, a következő lehetőségek keretei között:

étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;
raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
étkező helyiség férőhelyének bővítése;
konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

FONTOS! A program jelenpillanat van társadalmi egyeztetésen. Tervezetten áprilistól 28-tól lehet majd benyújtani a pályázatokat, több ütemben várhatóak a bírálati időszakok is. Ez azért is nagyon előnyös, mert megfelelő idő áll rendelkezésre az előkészületek kapcsán. Így a pályázati dokumentáció összeállítását és a kötelezően csatolandó dokumentumok begyűjtését, időben el lehet kezdeni. Mindenek előtt érdemes egy előzetes pontozást készíteni a pályázatban megadott előzetes bírálati szempontrendszerek és pontok alapján így tökéletesen és transzparensen átláthatjuk esélyeinket és adottságainkat is. Igény szerint készséggel és örömmel segítünk az előzetes értékelésekben is!

Érkezik a REL pályázat is!

A Vidékfejlesztési Program 3as jogcíme alatt lesz elérhető azon program, mely  a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért létrejövő REL együttműködéseket támogatja majd. A közel 3,4 Mrd Ft kerettel rendelkező programcsomagon, olyan konzorciumok és gazdasági társaságok indulhatnak, akik legalább 5 mezőgazdasági termelő és egy piacszervező együttműködésben jönnek létre és tagjaik (részvényeseik) között legalább 5 mikro vállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van. Fontos, hogy a piacszervezési tevékenységet vállaló tag, természetes személy, vagy legfeljebb mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság vagy egyesület lehet. A támogatási kérelmek májustól nyújthatóak be, melynek keretében maximum 3 éves projekt tervezhető, összességében 300.000 Euró támogatási lehetőséggel / projekt.

Mi az a REL? Maga a „Rövid Ellátási Lánc” fogalom, azon együttműködést takarja, mely a fogyasztók, fogyasztói csoportosulások részére közvetlenül, vagy maximum egy közvetítőn keresztül értékesítik a termékeiket. Hazai kormányzati kezdeményezés, hogy ezen együttműködések keretei között, ezen akciók segítségével az egyes mezőgazdasági termelők piacra jutása megvalósulhasson.

Élelmiszeripari vállalkozások Figyelem! Már benyújtható!

A GINOP keretei között megnyitásra került a már előző írásunkban is feltüntetett Élelmiszeripari vállalkozások támogatási lehetősége is. Február 15-től elérhető ez a programcsomag is, kifejezetten középvállalkozások részére! A programcsomag 50 Mrd Ft támogatást és 50 Mrd Ft kedvezményes hitelt tartalmaz. A projektgazdák, pályázók 50 millió és 750 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, amely mellé 50 millió forinttól, egészen 2 Mrd Ft-ig terjedő kedvezményes hitelben is részesülhetnek.

INFO: Középvállalkozásoknak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a kapcsolt, csatolt tulajdonosi kör figyelembe vételével is (25%, vagy afeletti magánszemélyi és céges tulajdon vizsgálatánál is), a vállalkozás konszolidált létszáma eléri a legalább 50 főt, de nem haladja meg a 250-et, éves forgalma kevesebb, mint 50 millió Euró, vagy mérlegfőösszege pedig nem több mint 43 millió Euró.

Kérdéseik és projektigényeik kapcsán szakértőink várják jelentkezésüket:
ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft.
E-mail: info@projectmine.hu
Folyamatosan frissülő híreinket itt olvashatják:
http://www.facebook.com/Projectmine
„2017-ben is felszínre hozzuk az értékeket”

Hozzászólás a cikkhez