Számos új tavaszi pályázati és forráslehetőség a vidéki vállalkozások részére! | Magyar Mezsgye | magyarmezsgye.hu
Aktuális cikkek

Számos új tavaszi pályázati és forráslehetőség a vidéki vállalkozások részére!

MEZŐGAZDASÁGI Szakmai tanulmányutak és csereprogramok támogatása

1,53 milliárd Ft került elkülönítésre mezőgazdasági szakmai tanulmányutak, csereprogramok szervezésére. Az új program, pályázat célja a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, REL együttműködésben résztvevő mezőgazdasági termelők, továbbá ezen ágazatok szakmai szervezeteinek támogatása szakmai tanulmányutak és csereprogramok, valamint gyakornoki programok szervezésére és megvalósítására.

Támogatás igényelhető az alábbi célterületekre:

 • 2–4 nap időtartamú szakmai tanulmányút,
 • 6–14 napos szakmai csereprogram valamint,
 • 60–120 napos gyakornoki program.

A támogatási kérelmek 2017. június 1-től lesznek benyújthatók.
    A Vidékfejlesztési Program kiemelt céljai közé tartozik a tudásbázis gyarapítása, illetve a tudásátadás előmozdítása a mezőgazdaságban. Jelen Felhívás a fenti célok elérését biztosítja azzal, hogy tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki programok révén lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők, illetve erdőgazdálkodók, továbbá REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők közötti tudásmegosztást. Lehetőség nyílik továbbá fiatal szakemberek számára gyakornoki programban való részvételre. A Felhívás célja, hogy elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását.
    A programok lehetőséget kínálnak a gazdálkodók szakmai és gyakorlati ismereteinek megosztására, a jó gazdálkodási technikák egymástól történő elsajátítására.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forint összeg.
    A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A vidéki térségekben működő jogosult kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás

 1. középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,
 2. mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.

A projekt területi korlátozása
A tanulmányutak, csereprogramok illetve gyakornoki programok Magyarország területén és külföldön is megvalósulhatnak. A külföldre irányuló tanulmányút, csereprogram és gyakornoki program az Európai Unió tagállamaiban valósulhat meg.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek
 2. erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek
 3. REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők
 4. ezen ágazatok szakmai szervezetei

MUNKAHELYI KÉPZÉSEKET támogató pályázatok, mikro, kis, középvállalatok részére!

Régóta várt programcsomagok jelentek meg, a hazai vállalkozások számára, komplex képzési programok megvalósítására. A programcsomag nagyvállalatok részére is elérhető, egyéb feltételek mellett. Jelen írásunkban a mikro, kis és középvállalkozások számára ismertetjük a forráslehetőséget.
    A pályázat keretében a mikro, kis és középvállalkozások esetében, min. 3.000.000 Ft max. 50.000.000 Ft pályázható.
    Támogatást igénylők köre, olyan vállalkozás lehet, akik

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtár­saságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

A pályázat keretében elszámolható:

 1. Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként
 2. Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés
 3. Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
 4. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

Képzésekkel kapcsolatos elvárások
A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.
A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés
A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
A képzés minimum időtartama 20 óra a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el
Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget

Pályázat benyújtása: vidéki régiókban, mikro, kis és középvállalkozások számára: 2017. június 30 -tól

Kérdéseik és projektigényeik kapcsán szakértőink várják jelentkezésüket: ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. E-mail: info@projectmine.hu Folyamatosan frissülő híreinket itt olvashatják: http://www.facebook.com/Projectmine „2017-ben is felszínre hozzuk az értékeket”

 

Mentés

E-mail cím:*Hozzászólás a cikkhez