Aktuális cikkek

Pályázatokról, Forrásokról, Fejlesztési Lehetőségekről közérthetően 2017-ben is!

Szakértői rovatunk írása a ProjectMine Kft. –től.

Kedves Mezsgye Olvasók,

Cégünk a ProjectMine Kft. a Magyar Mezsgye újsággal és online portállal azt a célt tűzte ki, hogy közérthető, könnyed módon, folyamatosan felkészült szakmai háttérrel nyújt tájékoztatást és igény esetén szakmai segítséget a magyar vidék vállalkozásai, szervezetei részére.

A 2017-es év egy igazi forrásokkal, pályázati lehetőségekkel teli év lesz. Számos slágerpályázat, vállalkozásokat segítő program és a vidék részére elérhető mezőgazdasági és agrár programok keretei között is megannyi lehetőség és újdonság kerül megjelentetése, vagy lesz újból pályázható. Rovatunkban nemcsak a lehetőségekről, de ötletekről, tippekről is olvashatnak majd, hiszen célunk gyakorlatias képet adni a lehetőségek kapcsán.

Egy igazi vidéki „sláger”

Számos kormányzati és szakmai egyeztetés előzte meg a várhatóan áprilistól benyújtható, kifejezetten a falusi turizmushoz is kapcsolódó kiírást, mely VP – 6.4.1 – 16 kódszámmal „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” címen lesz elérhető. A program 35,9 Mrd Ft kerettel áll majd rendelkezésre, körülbelül 700-1000 db projekt támogatása várható. A programcsomag célja, hogy elősegítse vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztését. Ez a jogcím kiemelten fókuszál a tanyás településekre, és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenységekre, illetve az ezen területekhez kapcsolódó vállalkozásfejlesztésre.

A pályázatban támogatható lesz a falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése, valamint a nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés is. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk a tevékenység ellátásához szükséges műhely, kisebb bemutató tér fejlesztésére is, árusító helyek kialakítására. A támogatható területek között lesz a turizmus több fajtája is, így az aktív turizmus, a szabadidős sportturisztikai beruházások is. A beruházásokhoz kapcsolódóan előnyt fognak élvezni azok, akik a beruházásaik mentén a megújuló energiaforrásokra koncentrálnak és ezeket beépítik majd a beruházásba. A programcsomag keretében maximum 160 000 Euro támogatás lesz igényelhető, melynek %-os támogatási intenzitása, a pályázat mellett elérhető településlista alapján állapítható meg, ugyanakkor nagyságrendileg 50% – 70%-os támogatásra számíthatnak a pályázók.
Gyakorlati tanács és tipp! Mivel ez pályázat részletes, a beruházáshoz kötődő költségvetést és üzleti tervet kér majd, valamint szálláshely fejlesztés esetén számos minősítésnek kell megfelelnünk, célszerű mihamarabb megkezdeni az előkészületet, hogy minden kötelezően a pályázathoz csatolandó dokumentáció rendelkezésre álljon.

Lapzártakor érkező információink szerint: a pályázók köre csak és kizárólag mezőgazdasági mikrovállalkozások lehetnek.

Magyar Méhészeti Nemzeti Program

Különös figyelem irányul ebben az évben a méhek, méhészetek szerepére, tekintettel az általuk betöltött sokrétű szerepre a fenntartható mezőgazdaság körforgásaiban, s a mindennapi életünk során is. A méhek fontossága mindennapjainkra is kiterjed, melynek környezetvédelmi és fenntarthatósági szerepeiről nagyon sokat hallhattunk a médiában.

Jelen programon a méhészek és méhészeti szervezetek kaphatnak támogatást, melynek keretében elérhető lesz támogatás a következő témakörökre: méhészeti országos képzés, méhegészségügyi ismeretek gyűjtése, regionális rendezvények, országos ismeretterjesztés, szaktanácsadó hálózat működtetése, bemutató méhészetek látogatása, méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez, kaptárak állománypótlásához.

Kiemelten fontos lehetőséget kapnak a méhészetek, a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezésre is, valamint méhegészségügyi kutatásokra és környezetterhelési monitoring vizsgálatokra is lehet támogatást kérni. A keret támogatást ad, a méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok munkájához is. A program több jogcímből áll, vannak folyamatosan benyújtható támogatási kérelmi lehetőségek és egyedi projektigények is.

Fókuszban az élelmiszeripar

100 milliárd Ft-nyi kerettel rendelkező komplex támogatási célokat magában foglaló programcsomag lesz elérhető az élelmiszeriparban tevékenykedő középvállalkozások részére. Az új lehetőség már azon új uniós támogatási irányvonalak jegyét hordozza magában, melynek keretei között a vissza nem térítendő támogatás – kedvezményes hitellel társul, így kombinált támogatási lehetőségek nyújt a pályázóknak.
A program már február elejétől benyújtható, melynek keretében az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását segítik elő.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.
A program legfőbb célja, hogy új termelőeszközök, gépek kerüljenek beszerzése és új technológiai rendszerek, kapacitások álljanak fel. Ezen elsődleges célhoz kapcsolódóan infrastrukturális beruházás, megújuló energiákat hasznosító megoldások kialakítása, valamint vállalatirányítási, környezet és termelésirányítási rendszerek beszerzése is támogatott lesz.

A programcsomag a GINOP keretei között lesz elérhető, így kifejezetten a vidéki, konvergencia régiókban lévő vállalkozások pályázhatnak, (Budapest és Pest megye kivételével). Az elnyerhető támogatások jelentősek, a pályázaton igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 50 millió Ft – maximum 750 millió Ft lehet, melyhez az igényelhető kedvezményes kölcsön összege: minimum 50 millió Ft – maximum 2 milliárd Ft lehet. A támogatás és a kölcsön ideális meghatározása kapcsán célszerű előzetes számítást végezni, ideális kombináció kialakítása kapcsán, melyben vállalkozásunk mindennemű kötelezettség nélkül segít partnereink részére.

Gyakorlati Tanács! Fontos tudnivaló, hogy a középvállalkozások kategóriájába azon vállalkozások tartoznak – elsőként leginkább munkavállalói létszám alapján – akinél az átlagos statisztikai létszám 50 főnél nagyobb, de 250 főnél kisebb. A vállalati – pályázati besorolás nagyon fontos az esetleges kapcsolt és csatolt tulajdonjogok miatt is, mely fennállhat a vállalkozás keretei között. Mind a mai napig sajnos nagyon sok pályázat a helytelen vállalati méret és besorolás miatt kerül elutasításra.

Támogatási „dömping”

2017 első felében számos új konstrukció jelenik még meg, valamint nagyon sok olyan lehetőség érhető el, melyek kifejezett slágerpályázatok voltak az elmúlt időszakban. A nem közvetlen és elsődlegesen agrár és mezőgazdasági termékfeldolgozásban érintett vállalkozások részére is számos lehetőség adódik, például akik mezőgazdasági gépgyártásban, fémipari gyártásban, tárolók, üzemi berendezések vagy csomagoló anyagok gyártásában érintettek, s még sorolhatnánk az ide kapcsolható ágazatokat. Ők, akik gyártó és termelő vállalkozások, versenyképességük és gyártási kapacitásaik növelése végett többféle gép, eszköz és technológia beszerzési pályázat érhető el. Mindezen programok kiegészülnek telephelyek korszerűsítésével is, ingatlan infrastruktúra bővítésével, valamint megújuló energiaforrások alkalmazásával, energiahatékony épületi beruházások kialakításával. Az exportra gyártó vállalkozásoknak is külön lehetőségek állnak rendelkezésre, ugyanúgy az innováció és a kutatás-fejlesztési lehetőségek is nagyon sok támogatást kaphatnak.

Régi programok – új köntösben

Pár olyan program, mely kifejezetten a vidékfejlesztés és agrárium 2 slágerpályázata volt, amely jelenpillanat is várja a pályázók igényeit:

1. Állattartó telepek korszerűsítése program, mely pályázat segíti az egyedi állattartás körülményeinek javítását, kialakítását (a ló, méh, csincsilla, húshasznú galamb, nyúl, fürj, emu, strucc, bivaly), valamint az előállított termékek kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények fejlesztését. Emellett az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése is az elszámolható költségek között szerepel. Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatási intenzitások átlagosan 50%-osak (A közép magyarországi régió 40%), de bizonyos feltételek teljesülése mellett többlet %-ok is szerezhetőek a támogatási csomag kialakítása során.

2. „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” pályázat új kiírás keretei között – márciustól lesz elérhető. A program keretei között, kiemelt cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A pályázatra jelentkezőknek MVH ügyfél nyilvántartási számmal kell, hogy rendelkezzenek, s a kérelem benyújtásakor legfeljebb 40 évesek lehetnek. Kötelezően rendelkezniük kell mezőgazdasági szakismerettel, és legalább 6 – 25 ezer euró közötti STE üzemmérettel kell rendelkezniük. Emellett főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet kell végezniük, mindezt a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebbi egyéni vállalkozói formában.

A pályázat keretei között újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás kapja majd a támogatást, az előzetesen összeállított üzleti tervben vállalt pénzügyi, gazdasági kötelezettségek teljesítésével arányosan.
FONTOS Információ: a fiatal gazdának részletes üzleti tervet kell készítenie, előre megadott szempontok és vállalási lehetőségek szerint.

A pályázati támogatás legfeljebb 40 000 Euró lehet, mely a vállalt működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméret függvényében alakul. A támogatás vissza nem térítendő, melynek 75%-át mint előleget előre kifizetik.

Ezúton is kívánunk minden kedves olvasónknak sikeres fejlesztésekben és komplex, eredményes projektekben gazdag, újévet. Kérdéseik, projektigényeik, esetleges finanszírozási igényeik kapcsán készséggel állunk rendelkezésre. Hiszünk abban, hogy minden jól megtervezett, fenntartható projekt finanszírozható. Fontosnak tartjuk a mindenkori ideális pénzügyi, és gazdasági tervezést és előkészületet, esetleges bírálati szempontok figyelembevételét, melyekre alapozva sokkal biztos körülmények között lehet projekteket tervezni.

Kérdéseik és projektigényeik kapcsán szakértőink várják jelentkezésüket:
ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft.
E-mail: info@projectmine.hu

Folyamatosan frissülő híreinket itt olvashatják:
http://www.facebook.com/Projectmine

„2017-ben is felszínre hozzuk az értékeket”

Hozzászólás a cikkhez