Aktuális cikkek

Módosult a kertészeti gépbeszerzés pályázat határideje!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára módosul, változnak továbbá az értékelési határnapok.

Ezek alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 06. napjától 2019. január 07. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. február 06. • 2017. március 06. • 2017. április 06. • 2017. július 06. • 2017. október 06. • 2018. január 08. • 2018. április 09. • 2018. július 09. • 2018. október 09. • 2019. január 07.

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

Továbbá az EMVA Irányító Hatóság közleménye szerint a felhívás 3.1.1. d) és e) pontok szerinti tevékenységek (traktor, talajművelő és műtrágyaszóró gépek beszerzése) vonatkozásában abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatási kérelmet benyújtó igazolja, hogy a felhívás 4.1.1. a) pontja alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75%-a kertészeti tevékenységből származik.

A felhívás főszabályként előírja, hogy a Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni. E főszabály alkalmazása érvényes a felhívás 3.4.1..1. C) 7. és 8. pontjai tekintetében is. Ennek megfelelően a partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások együttes üzemméretének vizsgálata a legalább 75%-os kertészeti tevékenységből származó üzemméret igazolása során is szükséges.

Forrás: palyazat.gov.hu

Hozzászólás a cikkhez