Fontos, hogy a 2017-es támogatási évben csak az jogosult támogatás igénybevételére, aki rendelkezik elfogadott támogatási kérelemmel.

Az alkalmazandó nyomtatványok a baromfi állatjóléti támogatás igénybevételéhez a 155/2015. (XII. 7.) számú MVH Közlemény, a sertés állatjóléti támogatás igénybevételéhez a 154/2015. (XII. 7.) számú MVH Közlemény mellékleteként találhatóak meg. A Tájékoztatók (baromfi, sertés) között a nyomtatványok helyes kitöltését, értelmezését elősegítő segédletek is elérhetőek.

A hiánytalanul kitöltött, aláírt támogatási kérelmeket mindkét intézkedés esetében a fent leírt határidőig be kell nyújtani, abban az esetben is, ha nem állnak rendelkezésre a támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok, tekintettel arra, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak, azonban az elkésett kérelmeket az MVH-nak el kell utasítania.

Forrás: MVH