Aktuális cikkek

A napraforgó védelméhez erősebb kondíció! Plantafosz Universal

A napraforgó termesztés intenzívvé válása során a technológia meghatározó és termésmennyiséget befolyásoló tényezője lett a megfelelő időben és módon elvégzett gombaölő szeres állományvédelem. Napraforgóban a legtöbb esetben – évjárattól függően – a gyakorlati gombaölő szeres állományvédelmet két időpontban (6–8 levélpáros, majd csillagbimbós stádiumban) végzik el a termelők. Ezen védekezések egyértelműen a felszívódó (szisztémikus) gombaölő szerek alkalmazásán alapulnak, viszont figyelembe véve az EU erőteljes környezetkímélő és hatóanyagokat erősen szabályozó politikáját, szükségszerű olyan technológiák gyakorlati tesztelése is, amelyek teljes mértékben megfelelnek ezen szigorú elvárásoknak.

1. ábra – A Plantafosz Universal eredményes a napraforgó védelmében (Felsőrajk, 2013, 2014)

A Cheminova ezen indokokat figyelembe véve kétirányú technológiai megoldás kidolgozását kezdte el, amely alternatív kiegészítő lehetőséget biztosít a napraforgó első fungicides állományvédelmében a levél- majd későbbiekben szárfertőzöttséget okozó kórokozó gombák (Alternaria spp., Diaporthe helianthi, Phoma macdonaldii és a Septoria helianthi) ellen.

1.) A réz-ion, mint fungisztatikus elem alkalmazása 6–8 levélpáros stádiumban, mintegy lemosó permetezést végezve a támadó kórokozó spórák ellen. Itt kiváló lehetőséget biztosít a Bordói lé+kén Neo SC 4 l/ha-os dózisának alkalmazása.

2.) Ugyanezen szegmensben jó lehető­ségeket kínál a foszfonát csoportba tartozó Plantafosz Universal. A Plantafosz Universal makro-, mezo- és mikroelemeket tartalmazó speciális lombtrágya, amelynek hatóanyaga a foszfonát ion abban különbözik a foszfát iontól, hogy egy oxigén atommal kevesebbet tartalmaz. Ez a tulajdonság adja meg azon hatását, hogy a fertőzött növényben stresszmetabolitok termelését indukálja, amelyeket a növény felismerve képes aktiválni saját védekező mechanizmusát. Beindul a flavonszármazékok így a fitoalexinek szintézise, hiperszenzitív reakciók jelentkeznek, a sejtfal megvastagodik, intenzívebbé válik a lignin beépülése. A Plantafosz Universal további hatása, hogy felszívódó gombaölő szerrel történő alkalmazása esetén szinergista módon erősíti az alkalmazott gombaölő szer hatóanyagok növényen belüli tökéletes eloszlását és a hatékonyság maximalizálását.

2. ábra – A 3 l/ha Plantafosz Universal-lal kezelt napraforgó ellenállóbb és tovább megőrzi vitalitását (Felsőrajk, 2013.08.05.)

A napraforgó 6–8 levélpáros stádiumában végzett gombaölő szeres kezelés célja, hogy megfelelő és hatékony védelmet biztosítsunk az először levéltüneteket, majd a fertőzést követően a levélnyélen keresztül a szárat támadó és komoly kártételt okozó korábbiakban említett kórokozó gombák ellen. Vizsgálataink során bizonyítani kívántuk, hogy a napraforgó első gombaölő szeres állományvédelmében milyen hatékonysággal alkalmazhatjuk a Bordói lé+kén Neo SC és Plantafosz Universal termékeket. Az 1. ábra diagramja nagyon jól szemlélteti, hogy eredményeink alapján (figyelembe véve, hogy a 2013-as év a napraforgó növénykórtani vonatkozásában száraznak mondható volt, míg 2014 csapadékos évjárat volt) a Plantafosz Universal önmagában és az üzemi szisztémikus gombaölő szerrel együttesen alkalmazva megfelelő hatékonyságot biztosított a levélzeten kialakult tüneteket illetően. Mindkét évben meglepő az önmagában Plantafosz Universal 3 l/ha-os dózisának magas szintű eredményessége. Ez magyarázható a korábbiakban indokolt növényi kondíció és növényi immunitás kezelést követő erőteljes növekedésével. Ezt a jelentős vitalitásbeli különbséget az állományban vizuálisan is érzékelhetjük (2. ábra).

Két év eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy a napraforgó kondíciójának javításában és kórokozók elleni védekezési stratégiában a Plantafosz Universal technológiai alkalmazása javasolt. Mindezen tények alapján a következő technológiai megoldást javasoljuk:

  1. permetezés 6-8 levélpáros stádiumban – Plantafosz Universal 3 l/ha
  2. permetezés csillagbimbós állapotban – felszívódó gombaölő szer + Plantafosz Universal 3 l/ha és/vagy Kén-S Bór 2-3 l/ha

Mindezen túl ne hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az első kezelésre alkalmazott Plantafosz Universal-lal hektáronként ~ 2.000 Ft-ot takaríthatunk meg!

FMC/Cheminova Magyarország Kft.

Hozzászólás a cikkhez