Aktuális cikkek

KATA nem lehet fiatal gazda?

A támogatás akár 40 százalékát is elviheti, ha a fiatal gazdák rosszul választják meg az adózási formát. A fiatal gazdáknak mezőgazdasági termelési tevékenységük révén érdemes Szja. törvény szerinti tételes költségelszámolást választaniuk oly módon, hogy belépnek az ÁFA törvény hatálya alá is, elvégre érdemes lesz a költségek után felszámított ÁFÁ-t érvényesíteni ÁFA bevallásukban. Amennyiben mégis a KATA-t választják, akkor adóköteles lehet a támogatási összeg is, ugyanis a törvény szerint kisadózó vállalkozás bevétele: a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt.

Az Szja. törvény hatálya alatt a törvény 19. §-a alapján kell könyvelni a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatást. Ennek értelmében az előre folyósított támogatás csak akkor minősül bevételnek, ha azt felhasználják, viszont ilyenkor minden esetben van vele szemben egy költségtétel is, így a támogatási összeg lényegében véve nem adózik.

Annak ellenére, hogy a fiatal gazdák induló támogatása rendkívül speciális, előre folyósított támogatásnak tekinthető, a KATA törvény jelenlegi formájában azt nem tudja külön kezelni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatai országosan minden esetben azon az állásponton vannak, hogy a KATA adózóknál a fiatal gazda támogatás bevételnek minősül. A KATA törvény megfogalmazása szerint bevételnek a tevékenység végzéséhez kapott támogatás minősül. Viszont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tesz különbséget a fiatal gazda támogatásnál aszerint, hogy az a tevékenység beindításához vagy végzéséhez jár-e, valamint aszerint sem, hogy azt előre vagy utólag folyósítják-e, hiszen a vonatkozó KATA jogszabály így nem kezeli ezt a speciális támogatást.

Hozzászólás a cikkhez