Aktuális cikkek

Fiatal gazdák, akiknek mindent vissza kell fizetniük

Folyamatosan ellenőrzi a hivatal a korábbi nyertes fiatal pályázókat. Az ellenőrzések során számos hiányosságot is találnak, melynek utólagos pótlása elég nehézkes. Íme néhány dolog, amire érdemes odafigyelni!

Több fiatal gazda kapott a napokban kormányhivatali határozatot, amely szerint vissza kell fizetnie az eddig felvett összes támogatást, sokaknak azért, mert nem érték el a vállalt üzemméretet határidőre. A rendeleti megfogalmazásokból ugyanakkor sokak számára nem volt egyértelmű például, hogy az üzemméretet már a negyedik év végére száz százalékban teljesíteni kell. A mostani helyzet a félreérthetőnek tartott rendeleti szövegezés miatt alakult ki, és akár egész életeket is veszélybe sodorhat.

A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása hatalmas lehetőséget nyújt a gazdálkodni vágyóknak és a rendkívül kedvező paraméterei miatt messze kiemelkedik minden egyéb gazdaság fejlesztési pályázat közül, ezért nagyon szerencsésnek mondhatják magukat akik megkapták ezt a támogatást. Azonban minden támogatottnak vannak kötelező, és tetszőlegesen (plusz pontokért) vállalható vállalásai a fenntartási időszakra vonatkozóan. Amennyiben ezek nem, vagy csak részben teljesülnek az MVH különböző pénzbüntetéseket szabhat ki a gazdákra. Sok esetben ezek a büntetések kis odafigyeléssel és a megfelelő információk birtokában elkerülhető lenne de mégis sokan belefutnak.

A helyszíni ellenőrzés négy részre bontható:
1. Kérelmekben foglalt adatok vizsgálata
2. Üzleti terv vizsgálata, üzemméret meghatározása
3. Pénzügyi terv vizsgálata
4. Kommunikációs terv vizsgálata
A támogatás jövedelempótló típusú, vagyis a támogatás összeg szabadon felhasználható, azonban az ügyfél által vállalt ütemezés szerinti pénzügyi tervet, kommunikációs tervet meg kell valósítani és a vállalt üzemméretet be kell tartani.

A kérelemben foglalt adatok vizsgálatakor ellenőrzésre kerül minden olyan dokumentum, mely alátámasztja a kérelemben feltűntetetteket:

  • vállalkozói igazolvány (amennyiben nem rendelkezik az ügyfél vállalkozói igazolvánnyal, akkor a hatóság által kiadott igazolás, amely bizonyítja az ügyfél tevékenységi köreit)
  • TCS/TÉSZ tagsági igazolás
  • Igazolás a csökkent munkaképességről

Az ellenőrzés legfontosabb eleme az üzemméret meghatározása. Az üzemméret meghatározásához a kifizetési kérelem benyújtásakor hatályos 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplő SFH értékeket, valamint a kifizetési kérelem benyújtását megelőző évnek január 1-jén érvényes EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro középárfolyamát kell figyelembe venni. A vállalt üzemméret eléréséhez a fiatal gazda számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.

A kommunikációs terv ellenőrzése minden ügyfélnél eltér, mivel az ügyfelek által vállalt kommunikációs tervek is különbözőek. Azonban az ellenőrzés kiterjed minden esetben az eszközök vizsgálatánál arra is, hogy azok a vállalt ütemezés szerint valósultak-e meg. A lent felsorolt esetek a leggyakrabban elforduló és az azok ellenőrzéséhez szűkséges dokumentumokat tartalmazza:

  • Honlap: A honlap bemutatása szűkséges. A honlap meglétét alátámaszthatja a szolgáltatónak fizetett számla.
  • Partnerek tájékoztatása: Amennyiben az ügyfél azt vállalja, hogy írásban értesíti partnereit az elnyert pályázatról, akkor legalább egy sablon levelet be kell mutatni ennek tartalmáról.
  • Újságcikk: Célszerű megtartani az újságból egy példányt, amennyiben ez nem történt meg, és fizetett hirdetés volt, akkor a megrendelő és a hozzá tartozó számla bemutatása is elégséges
  • Konferencia, nyílt nap: Jelenléti ív bemutatása szűkséges
  • Kiadvány: Legalább egy prospektus bemutatása szűkséges

(Honlap és újságcikk megjelenésében lapunk is tud segíteni.)

Hozzászólás a cikkhez